Automaat­tinen määrä­laskenta parantaa rakennus­hankkeen hallintaa – ja säästää rahaa

Rakennushanketta on huomattavasti helpompi johtaa ja ylimääräisiä kuluja välttää, kun määriä ja kustannuksia pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti. BIM Manager Sebastian Nybäck Fimpecistä kertoo, miten tämä onnistuu Fimpecin automaattisen määrälaskentapalvelun avulla ja mitä hyötyjä se tarjoaa palvelun käyttäjille.

Suurissa rakennushankkeissa on tavallista, että niissä pettää budjetti, aikataulu tai molemmat. Esimerkiksi Bent Flybjergin Introduction: The Iron Law of Megaproject Management -tutkimuksessa (The Oxford Handbook of Megaproject Management, Oxford University Press, 2017) todetaan, että megaprojekteista 91,5 prosenttia ylittää budjetin tai aikataulun. Suurissa rakennushankkeissa budjetin keskimääräinen ylitys on 62 prosenttia. Tutkimuksessa käytetyssä tietokannassa oli 16 000 rakennushanketta 136 maasta.

Vähintään tärkeä osasyy budjetin pettämiseen on yleensä määrätiedon huono hallinta. Hyvin usein yhteys budjetin ja todellisten määrien ja kustannusten välillä katoaa rakennusprojektin aikana ja mikä pahinta, liian usein tämä suunnitelman ja projektikustannusten toteuman välinen kuilu paljastuu vasta loppulaskennassa aiheuttaen ikävän yllätyksen. Ongelmiin on vaikea tarttua ja ylimääräisten kustannusten kertymistä estää, kun niistä ei ole hankkeen aikana käytettävissä numeropohjaista tietoa.

Syynä yhteyden menettämiseen on määrälaskennassa käytettävä manuaalinen laskentaprosessi, jossa määrät ja niistä aiheutuvat kustannukset lasketaan suunnitelmasta. Manuaalisesti tehtävä määrälaskenta on kallista ja siksi sitä tehdään vain projektin tietyissä vaiheissa. Viime vuosina ratkaisua tähän(kin) ongelmaan on haettu tietomalleista, mutta niihin tehdyt investoinnit maksavat harvoin itseään takaisin, koska mallia ei osata optimoida ja hyödyntää tehokkaasti.

Reaaliaikaista tietoa hankkeen etenemisestä

Näin ei tarvitse kuitenkaan olla. Teknologiat, mallinnusosaaminen ja kyky käsitellä suuria datamääriä ovat kehittyneet nopeasti viime vuosina, mikä mahdollistaa monien muiden asioiden lisäksi määrälaskennan automatisoinnin ja sitä kautta sen muuttamisen jatkuvaksi prosessiksi, vaikka yhtälö ei ole vieläkään helppo.

Fimpecissä me olemme tarttuneet näihin mahdollisuuksiin ja yhdistäneet ne meiltä löytyvään monipuoliseen osaamiseen ja kokemukseen niin teollisuuden suurista rakennusprojektista kuin tietomallipohjaisesta määräkustannuslaskennasta, jonka uranuurtajia Fimpecissä työskentelee. Tältä pohjalta olemme kehittäneet automaattisen määrälaskennan, joka perustuu 3D-suunnittelussa käytettäviin IFC-malleihin. Ne tarjoavat tarvittavan datan, jonka luokitteluun, rikastamiseen ja käyttäjäystävälliseksi jalostamiseen olemme kehittäneet automaattisesti toimivan prosessin, joka tarjoaa jatkuvasti päivittyvää määrätietoa rakennushankkeen seurantaan ja päätöksenteon pohjaksi.

Lopputuloksesta olemme todella innoissamme ja uskomme, että sen avulla teollisuuden suurten investointihankkeiden kustannushallinta ja -johtaminen on mahdollista nostaa uudelle tasolle ja vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Kyseessä on siis markkinoiden ainoa automatisoitu määrälaskentapalvelu, joka tarjoaa reaaliaikaista tietoa hankkeen etenemisestä koko hankkeen ajan alkusuunnittelusta loppulaskentaan. Palvelun avulla on mahdollista seurata määrätietoja ja niiden muutoksia tarkasti ja osa-alueittain. Tämän ansiosta päätökset voidaan perustaa todelliseen tilanteeseen ja oikeisiin lukuihin, ei pelkkään suunnitelmaan. Näin vältetään ikävät yllätykset projektin aikana ja lopussa, vältetään määrien ylilaskentaa, vähennetään päätöksiin liittyvää epävarmuutta, voidaan puuttua välittömästi aikataulu- ja kustannuspoikkeamiin jne.

Mahdollisuus säästää 2–5 prosenttia kustannuksista

Asiakkaan näkökulmasta olennainen hyöty automaattisesta määrälaskennasta on se, että reaaliaikaisia tietoja hyödyntämällä voidaan estää tarpeettomia kustannuksia ja saada sitä kautta aikaan säästöjä. Kun hanketta ohjataan automaattisen määrälaskennan ja kustannusjohtamisen tuella, estettävien kustannusten potentiaali on hankkeen koosta riippuen 2–5 prosenttia verrattuna perinteiseen projektimalliin. Säästöä syntyy useissa hankkeen osa-alueissa:

Lisäksi hyvä tietomalli ja oikea suunnittelu säästävät ylläpidon euroja. Samoin projektin nopea valmistuminen säästää pääomakustannuksia ja mahdollistaa toiminnan nopean käynnistämisen. Kustannus- ja aikasäästöä syntyy myös siitä, että jatkuvasti päivittyvän määrälaskennan ansiosta loppulaskennassa tarvittava materiaali on periaatteessa valmiina rakennushankkeen valmistuessa, ja loppulaskenta syntyy vähällä vaivalla.

Yksi lisäetu on vielä määrälaskennan tietojen jäljitettävyys, sillä jokainen palvelun tuottamista summista on mahdollista avata, purkaa osiin ja jäljittää, mistä se koostuu. Voidaan siis näyttää, miten kunkin osa-alueen hinta muodostuu eri komponenteista, niiden sijainti ja mistä suunnitelmasta ne ovat peräisin. Tulevaisuuden näkökulmasta hyötyä on siitä, että projektidata tulee loppuasiakkaan käyttöön. Se tarjoaa mahdollisuuden oppia omista hankkeista ja hyödyntää tietoa tulevissa projekteissa aivan uudella tavalla.

Tämä kaikki saadaan aikaan kustannuksilla, jotka ovat noin 20 prosenttia pienemmät kuin hankkeessa, jossa vastaava määrälaskenta tehdään henkilötyönä. Uskallammekin luvata, että sijoittaminen automaattiseen määrälaskentaan maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin rakennushankkeessa.

Helppo ottaa käyttöön

Palvelun hyviin puoliin kuuluu se, että asiakkaalta se ei vaadi mitään erityistä osaamista tai taitoja. Ainoa edellytys, on että asiakas sitoutuu 3 D-suunnitteluun, koska siitä saatava tieto on laskennan perusta. Mitään normaaleista toimintatavoista poikkeavaa ei vaadita, ainoastaan järjestelmällisyyttä.

Rakennushankkeen näkökulmasta hyödyllistä on se, että Fimpec on jo alkuvaiheessa mukana määrittelemässä mallinnusvaatimuksia. Palvelun hankkiminen on mahdollista projektin myöhäisemmässäkin vaiheessa, mutta silloin se vaatii hyvin todennäköisesti ylimääräistä työtä. Alkuvaiheessa vaikutusmahdollisuudet ovat suurimmat, koska silloin voimme sopia toimintatavoista suunnittelijoiden kanssa alusta lähtien ja saamme järjestelmällisyyden toimimaan paremmin. Samoin alkuvaiheessa mahdollisten muutosten tekeminen on helpointa ja muutoskustannukset pieniä.

Tässä kirjoituksessa olen keskittynyt tarkoituksella pelkästään automaattiseen määrälaskentapalveluumme. Siihen voi kuitenkin liittää myös muita palveluja, kuten osallistavan kustannusjohtamisen palvelun, jolloin tarjoamme määrälaskentapalvelun lisäksi läpi hankkeen muun muassa asiantuntijan tukea, suunnittelun ohjausta ja muutosten verifiointia sekä osapuolet osallistavan kustannusjohtamisen koordinointia.

Kirjoittaja Sebastian Nybäck työskentelee Fimpecissä BIM Managerina ja on ollut keskeisessä roolissa automaattisen määrälaskennan kehittämisessä.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko ja haluat lisää tietoa automaattisesta määrälaskennasta sekä siihen liittyvästä ennakoivasta ja osallistavasta päätöksenteosta.

Johan Appelqvist

liiketoimintajohtaja, teollisuus ja asiantuntijapalvelut

PROJEKTIJOHTOPALVELUT

johan.appelqvist@fimpec.com

+358 50 466 0907

Lue nämä seuraavaksi