Tunnistatko edeltävien vuosien kustannus­nousun vaikutukset juuri sinun hankkees­sasi

Rakentamisen kustannukset ovat nousseet rajusti vuodesta 2021 lähtien, mutta kustannusten nousun vaikutuksia yksittäiseen rakennushankkeeseen on ollut vaikea ennakoida. Operatiivinen johtaja Johan Appelqvist Fimpecistä kirjoittaa, että tähän erimielisyyksiä aiheuttavaan ongelmaan on nyt olemassa ratkaisu, sillä Fimpec pystyy tarjoamaan rakennushankkeen eri osapuolille luotettavaa ja puolueetonta tietoa kustannusten nousun vaikutuksesta juuri heidän hankkeessaan.

Rakennusala on ollut viimeiset vuodet melkoisen myllerryksen kourissa. Etenkin materiaalikustannukset ovat nousseet täysin ennakoimattomalla tavalla vuoden 2021 alusta lähtien ja sen seurauksena rakennushankkeiden budjetit ovat saattaneet ylittyä reilustikin. Tilanteen riskit ovat parhaillaan konkretisoitumassa, sillä monet hankkeet, joiden suunnitelmat ja budjetit tehtiin ennen hintojen nousua, ovat nyt valmistumassa – ja samalla on käynnistynyt kädenvääntö budjetin ylitysten syistä.

Osapuolten välisen yhteisymmärryksen löytäminen tällaisessa tilanteessa vaatii pohjaksi oikeaa ja konkreettista tietoa. Rakennuskustannusindeksi kertoo muutoksista yleisellä tasolla, mutta keskiarvoihin perustuvana se ei tarjoa oikeaa tietoa yksittäisen rakennushankkeen osalta. Rakennushankkeethan eroavat hyvin paljon toisistaan niin käytettyjen materiaalien kuin työmenetelmienkin puolesta.

Viime vuosien hintakehitys on ollut vielä hyvin poikkeuksellista. Hintavaihtelut ovat olleet todella nopeita ja eri rakennusmateriaalien hinnat ovat muuttuneet eri rytmeissä. Viikon ja jopa päivän erot yksittäisten rakennusmateriaalien hankinta-ajankohdassa ovat saattaneet aiheuttaa todella merkittäviä vaihtelua kustannuksiin, mikä vaikeuttaa entisestään kustannusten nousun syiden selvittämistä.

Tällaisessa tilanteessa tilaajan ja rakennusurakoitsijan on usein vaikea löytää yhteistä näkemystä siitä, mistä kustannusten nousu on johtunut. Tähän ongelmaan Fimpec tarjoaa luotettavan ja puolueettoman, dataan perustuvan ratkaisun. Olemme nimittäin kehittäneet tavan löytää ja esittää kustannusnousuun johtaneet syyt seulomalla ja analysoimalla hankkeen rahaliikennettä ja muuta datamassaa nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Pilkomme projektin yksityiskohtaisiin palasiin, analysoimme tiedot ja kerromme luotettavasti ja puolueettomasti, mistä kustannusten nousu johtuu

Lähtökohtana kustannusten nousun syiden selvittämisessä on hankkeen rahaliikenne. Sen analysoinnissa otamme huomioon hankkeen kokonaisuuden tarjouksesta loppulaskelmaan saakka. Kun vertaamme dataa markkinoiden hintamuutoksiin, pystymme tuottamaan riippumatonta ja luotettavaa tietoa siitä, miten hintamuutos on iskenyt juuri kyseiseen hankkeeseen.

Hyödynnämme analyysissä asiantuntijoidemme hankinnan, kustannusjohtamisen ja projektin tietohallinnan erityisosaamista sekä kehittyneitä menetelmiä, joilla nopeutamme ja osittain automatisoimme selvitystyötä. Siksi pystymme tuottamaan rakennushankkeen eri osapuolille matemaattisen, perusteellisen ja riippumattoman selvityksen nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Voimme siis tarjota pienellä kustannuksella tietoa ja ymmärrystä, mitä hankkeessa on todella tapahtunut. Tämä luo pohjaa yhteisymmärrykselle ja edesauttaa sovittelua sekä auttaa välttämään usein kalliiksi käyvää asioiden riitauttamista. Kyse on mahdollisuudesta, johon kannattaa tarttua.

Näin palvelu toimii

Rakennushankkeen loppukustannusten riidanalaisuudesta kertoo käytännön esimerkki. Keväällä 2023 eräs rakennusurakoitsija pyysi meitä selvittämään pienehkön tuotantolaitoksen rakennusprojektin kustannusnousua. Tarjous projektista oli tehty syksyllä 2020, jolloin rakennusalan kustannusmuutokset olivat olleet pari edellistä vuotta lähes olemattomia. Sopimus hankkeesta tehtiin alkuvuodesta 2021, jolloin myös tarkistettiin hintoja sen hetkisen tilanteen pohjalta. Mitään edellytyksiä ei ollut arvioida edessä olevia rajuja hinnannousuja.

Rakennustöiden valmistuttua syksyllä 2022 budjetti oli ylittynyt reilusti, ja urakoitsija ja tilaaja kävivät tästä johtuvia hintaneuvotteluja. Tilaaja ymmärsi kyllä tilannetta ja arvioi kustannusten nousuksi 4 prosenttia sekä esitti, että kumpikin osapuoli kattaisi tästä puolet. Urakoitsija ei kuitenkaan halunnut tyytyä tähän, vaan arvioi todellisen kustannusten nousun olleen paljon suurempi. Yksiselitteisiä numeroita tämän näkemyksen tueksi ei kuitenkaan ollut, joten urakoitsija tiedusteli, pystymmekö me selvittämään asiaa.

Selvitys osoitti, että todellisuudessa tässä hankkeessa rakennuskustannusten nousun vaikutus oli noin 11 prosenttia. Lukujen suuren eron taustalla oli rakennushankkeen luonne ja hankintojen ajoitukset. Kyseisessä projektissa tarvittiin nimittäin paljon keskimääräistä enemmän terästä ja betonia, joista etenkin teräksen hinta pomppasi rajusti ylöspäin juuri hankinta-ajankohtana. Näin vaikutus kustannusten nousuun oli huomattavasti suurempi kuin keskimääräisten lukujen pohjalta saattoi arvioida.

Selvityksemme pohjalta tilaaja ja urakoitsija pääsivät jatkamaan keskustelua todellisen tiedon pohjalta, mikä on yleinen lopputulos. Tekemistämme asiantuntijalausunnoista 80 prosenttia johtaa sovitteluun.

Johan Appelqvist
Kirjoittaja on Fimpecissä operatiivinen johtaja, jonka vastuualueena on kustannusjohtaminen. Appelqvistillä on 18 vuoden kokemus hankkeiden kustannushallinnasta ja viimeisten viiden vuoden aikana hän on toiminut asiantuntijana 15 urakkariidan oikeuskäsittelyssä.

Lue nämä seuraavaksi