Fingrid Oyj

Kolmen Frame 5 -kaasuturbiiniyksikön siirtohanke

Fimpec toimii EPCM-konsulttipalveluista tehdyn sopimuksen mukaisesti päätoteuttajana kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n kolmen Frame 5 -kaasuturbiiniyksikön siirtohankkeessa.

Toimiala

Puhdas energia

Palvelut

Suunnittelu
Projektinjohto & rakennuttaminen

Projektista

Fingrid Oyj:n kaasuturbiiniyksiköiden siirtohankkeessa Vaskiluodossa ja Tahkoluodossa sijaitsevat varavoimalaitokset siirretään Huutokosken varavoimalaitokselle Joroisiin, Pohjois-Savoon. Vaskiluodon varavoimalaitos käsittää yhden 26 megawatin Frame 5 -kaasuturbiiniyksikön, ja varavoimalaitos on tällä hetkellä varastoitu purettuna Vaasaan. Porissa sijaitseva Tahkoluodon varavoimalaitos muodostuu puolestaan kahdesta 26 megawatin Frame 5 -kaasuturbiiniyksiköstä.

Varavoimalaitoksilla varmistetaan sähköjärjestelmän häiriötöntä toimintaa ja kaasuturbiiniyksiköiden siirrolla varmistetaan niiden käyttö elinkaaren loppuun.

Fimpecin rooli projektissa

Hanke on käynnistynyt Fimpecin osalta elokuussa 2023. Fimpec toimii hankkeen ensimmäisessä vaiheessa päätoteuttajana projektinjohtomallilla, joka kattaa hankkeen johtopalveluiden lisäksi perus-, hankinta- ja toteutussuunnittelupalvelut. EPCM-mallilla on aikaisemmin Fimpecin toimesta toteutettu useita laajoja ja vaativia hankkeita menestyksekkäästi. Palvelumalli takaa sen, että hankkeet voidaan käynnistää nopeallakin aikataululla sen sisältäessä sekä projektin hallintapalvelut että suunnittelupalvelut.

Ensimmäisessä vaiheessa Fimpecin ja Fingridin välinen EPCM-sopimus kattaa hankkeen projektinjohtopalvelut sekä perus-, hankinta- ja toteutussuunnittelupalvelut. Hankkeen kakkosvaihe on edellistä laajempi ja se käsittää projektinjohtopalvelujen lisäksi toimitusten ja urakoiden valvonnan, rakentamisen valvontapalvelut, laadunvarmistamisen, turvallisuus- ja viranomaisasiat, työmaan johtamisen, työmaahallinnon ja -valvonnan sekä käyttöönottopalvelut, missä konsultti toimii hankkeen päätoteuttajana Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (VnA 205/2009) mukaisesti.

Lopullinen investointipäätös hankkeen jatkosta tehdään keväällä 2024.

Sanottua

Yhdessä tekemisen meininki alusta asti

”EPCM-konsultti hankkeeseen kilpailutettiin erityisalojen julkisen hankintamenettelyn kautta. Valintaan vaikutti hinnan lisäksi Fimpecin ja vastuuhenkilöiden hyvät referenssit. Yhteistyö Fimpecin kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin. Fimpecin suunnitelmat ovat olleet laadukkaita ja vastuuhenkilöt kuuntelevat Fingridin tarpeita ja ottavat ne hyvin huomioon. Keskustelu on ollut avointa ja hedelmällistä”, kertoo Jarmo Hämäläinen, Fingridin projektipäällikkö.

Fimpecin operatiivisen johtajan Sami Nissisen mukaan hanke on edennyt sujuvasti aikataulussa ja fimpeciläinen tapa toimia on osoittautunut antoisaksi yhteistyössä Fingridin kanssa.

”Kommunikaatio on toiminut hyvin puolin ja toisin. Fingrid on pystynyt vaikuttamaan projektin sisältöön ja Fimpecin joustava palvelumalli on taannut kevyen ja sujuvan päätöksenteon. Tuotettu aineisto on ollut erinomaista ja hankinnat ovat lähteneet nopeasti käyntiin. Yhdessä tekemisen meininki on ollut läsnä alusta asti.”

”Meillä on pitkä kokemus isojen ja laajojen hankkeiden toteuttamisesta, mutta Fingridin kanssa tämän kokoluokan projekti on ensimmäinen. Tämä on myös meille erittäin hyvä mahdollisuus kehittää palvelujamme ja toimintaamme asiakaskeskeisesti, jotta projektiyhteistyö kantaa hedelmää mahdollisimman pitkälle”, hän kertoo.

Lisätietoja

Sami Nissinen

liiketoimintajohtaja

ENERGIAPALVELUT

sami.nissinen@fimpec.com

+358 40 348 5401

Lue nämä seuraavaksi