Koskienergia Oy

Kuhankosken vesivoimalaitos

Fimpec vastasi projektin­johto­tehtävistä Kuhankosken vesivoima­laitos­hankkeessa.

Toimiala

Puhdas energia

Palvelut

Projektinjohto & rakennuttaminen

Projektista

Kuhankosken vesivoimalaitos on Koskienergia Oy:n historian suurin investointihanke, jonka budjetti oli noin 20 miljoonaa euroa. Hankkeessa Kuhankoskelle rakennettiin moderni vesivoimalaitos ja veden ohjaamista varten kokonaan uusi, osittain kalliotunnelissa kulkeva kanava. Lisäksi vaelluskalojen vanha tekninen kalatie sai rinnalleen uuden, luonnonmukaisen kalatien. Kuhankosken vanha, vuosina 1919 – 1925 rakennettu voimalaitos jää toimimaan uuden vesivoimalaitoksen rinnalle varalaitokseksi.

Uusi voimalaitos tuottaa sähköä noin 40 prosenttia vanhaa laitosta enemmän, ja nostaa vuotuisen tuotannon vajaasta 25 GWh:sta 35 GWh:iin.

Kalliorakentaminen ja avolouhinta alkoivat marraskuussa 2020, tunnelilouhinta vuoden 2021 alussa ja voimalaitoksen paikallavalutyöt kesäkuussa 2021. Elementtirakenteinen voimalarakennus nousi paikoilleen noin kuukaudessa kesällä 2022, jonka jälkeenkin paikallavalut jatkuivat vielä marraskuuhun asti.

Rakennusurakka valmistui tammikuussa 2023, jonka jälkeen voimalaitoksella tehtiin laitteiden asentamiseen ja automaatioon liittyviä töitä sekä rakennusurakan viimeistelytöitä. Voimalaitoksen koekäyttö alkoi maaliskuussa 2023, jonka jälkeen se otettiin tuotantokäyttöön huhtikuussa. Tämän jälkeen voimalaitoksella on tehty rakennusurakan viimeistelytöitä. Laitoksen virallinen vihkimistilaisuus järjestettiin 2.6.2023.

Fimpecin rooli hankkeessa

Fimpec vastasi aikataulussa ja budjetissa toteutuneen rakennushankkeen projektinjohdosta sekä turvallisuuskoordinaattorin ja rakennustöiden valvojan tehtävistä.

Hankkeen projektipäällikkönä, turvallisuuskoordinaattorina ja rakennustöiden valvojana toiminut Tommi Rissanen Fimpeciltä kuvailee kohdetta ainutlaatuiseksi. Suomessa ei ole rakennettu Kuhankosken kaltaisia uusia vesivoimalaitoksia kymmeniin vuosiin. Hanke oli haastava ja pitkäkestoinen – työmaainfran rakentaminen, mittava kalliorakentaminen louhimisineen, voimalaitoksen erittäin vaativa paikallavalurakentaminen sekä töiden yhteensovittaminen eri osapuolten kesken vaativat tekijöiltä paljon.

”Esimerkiksi paikallavaluja tehtiin puolentoista vuoden aikana satana eri päivänä yhteensä noin 130 kappaletta, valuosien kokojen vaihdellessa muutamasta kuutiosta useisiin satoihin kuutioihin, ja ne sisälsivät myös valtavien turbiininosien kiinnivalut. Koska turbiininosia valettiin paikalleen betonirakenteeseen töiden etenemän mukaan kolmessa eri vaiheessa, pääurakoitsija SRV Infran ja laitoksen turbiinitoimittajan Andritzin aikataulut täytyi yhteensovittaa tarkasti”, hän toteaa.

SANOTTUA

Budjetti ja laatu kulkivat käsikädessä

Hankkeen budjetti oli reilut 20 miljoonaa euroa, jonka sisällä se myös toteutui. Rissanen arvioi, että tähän vaikuttivat ennen kaikkea Koskienergian nopea ja selkeä päätöksenteko, joustava yhteistyö laitetoimittajan kanssa, haasteiden ennakointi, tarkka projektinjohto ja töiden valvonta. Laadulla on hänen mukaansa tämän kaltaisissa toteutuksissa erityisen suuri merkitys, koska kohdetta on vaikea korjata jälkikäteen.

Erityisenä onnistumisena Rissanen nostaa myös työturvallisuuden toteutumisen työmaalla: erittäin vaikeista olosuhteista huolimatta työmaalla sattui vain kaksi poissaoloon johtanutta tapaturmaa, joista selvittiin muutaman päivän sairauslomalla.

”Vesivoima on tärkeä voimavara Suomessa, ja Koskienergia Oy on Kuhankoskella tarttunut modernilla otteella haasteisiin, joita muuttuvan maailman omavarainen energiatuotanto on tuonut mukanaan. Tässä hankkeessa olemme yhdessä Koskienergian, AFRYn, SRV:n, Instan ja Andritzin kanssa pystyneet tekemään perusteellista työtä suunnittelun, teknisten ratkaisujen ja projektin toteutuksen parissa”, sanoi Fimpecin liiketoimintajohtaja Jorma Paananen voimalaitoksen vihkitilaisuudessa.

Kuhankosken uusi voimalaitos

  • Maksimiteho 5,4 MW.
  • Vuotuinen tuotanto noin 35 GWh, yhdessä vanhan voimalaitoksen kanssa lähes 40 GWh.
  • Kaksi turbiinia ja generaattoria.
  • Vesi uuteen koneasemaan ohjataan uuden, 100 metriä pitkän tunnelin kautta.
  • Pudotuskorkeus noin 3,5 metriä (Saraaveden ja Leppäveden korkeuksien mukaan).
  • Kahden uuden turbiinin läpi virtaa vettä yhteensä maksimissaan 160 m³ sekunnissa.
  • Uuden ja vanhan koneaseman väliin rakennettiin luonnonmukainen, mutkitteleva kalatie.
  • Hankkeessa toteutettiin lämmön talteenottojärjestelmä, joka ottaa muuntajissa ja uudella koneasemalla syntyvän lämmön talteen ja ohjaa sen vanhan voimalaitoksen lämmitykseen
  • Budjetti hieman yli 20 miljoonaa euroa.
  • Rakentaminen 2020–2023.

Lisätietoja

Jorma Paananen

liiketoimintajohtaja, puhdas energia ja infra

PROJEKTIJOHTOPALVELUT

jorma.paananen@fimpec.com

+358 400 347 373

Lue nämä seuraavaksi