Turun seudun puhdistamo Oy

Uusi poistoputki ja UV-hygienisointilaitos

Fimpec oli mukana toteuttamassa Turun seudun puhdistamo Oy:n historian suurinta investointia.

Toimiala

Rakennettu ympäristö

Palvelut

Projektinjohto & rakennuttaminen

Projektista

Turun seudun puhdistamo Oy:n suurimmassa investoinnista toteutetut uusi poistoputki ja UV-hygienisointilaitos lisäävät Turun seudun puhdistamon kapasiteettia ja toimintavarmuutta merkittävästi. Lisäksi puhdistusprosessi on entistä tehokkaampi, kun normaalin puhdistusprosessin jälkeen jätevedelle suoritetaan vielä UV-hygienisointi. Prosessissa jätevesi puhdistuu hygieenisesti uimakelpoiseksi ja hygieeninen ympäristökuormitus Turun merialueelle vähentyy.

Putkilinjan uudistaminen käsitti noin 800 metrin pituisen ja sisähalkaisijaltaan 2,5 metrisen teräsbetonisen poistoputkilinjan asentamisen maahan tunkkaamalla MTBM-menetelmällä. Tämä on ensimmäinen tämän mittaluokan kohde, joka toteutettiin kyseisellä menetelmällä Suomessa.

Putkilinja tunkattiin maaperään noin 8 metrin syvyyteen. Menetelmän avulla voitiin minimoida työn aiheuttama hiilijalanjälki sekä ympäristön kokemat haitat, kun maaperää kaivettiin auki ainoastaan putkilinjan aloitus- ja lopetuskohdissa. Putkilinjaa tunkattiin kunnallistekniikan ja liikenteen häiriintymättä vilkkailla katualueilla.

Toinen merkittävä osa hankekokonaisuutta oli 300 metriä pitkän purkutunnelin louhinta sekä UV-hygienisointilaitoksen vaatiman tilan louhinta. UV-laitos ja purkutunneli louhittiin aiemmin rakennetun ja toiminnassa olevan maanalaisen puhdistamon yhteyteen. UV-laitokselta purkutunneli louhittiin Hansapuistoon, jossa purkutunneli yhtyy 804 metrin pituiseen tunkattuun putkilinjaan. Poistotunnelin ja -putken kokonaispituus on 1 104 metriä. UV-hygienisointilaitosta varten tarvittava tila louhittiin vaativissa olosuhteissa asuinkerrostalojen ja päiväkodin läheisyydessä. Louhinta ulottui osin toiminnassa olevan päiväkodin alapuolelle.

Hankkeen aikana pyrittiin minimoimaan mahdolliset ympäristölle koituvat häiriöt työn huolellisella ennakkosuunnittelulla, tärinäseurannalla ja kiinteistöjen katselmoinneilla.

Projektin hankinnat toteutettiin julkisina hankintoina. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio oli 48 miljoonaa euroa ja toteutuksen arvo on noin 45 miljoonaa euroa. Huolimatta laajan hankkeen monimuotoisuudesta, Suomen maaperäolosuhteissa aiemmin koettelemattomasta tekniikasta ja maailmantilanteiden isoista muutoksista, hanke valmistui aikataulussa ja alitti budjetin.

Uusi poistoputki ja UV-hygienisointi­laitos vihittiin käyttöön 23.5.2023.

Fimpecin rooli projektissa

Fimpec vastasi hankkeen projektinjohdosta, valvonnasta, turvallisuuskoordinoinnista, kustannusseurannasta sekä projektiraportoinnista tilaajan johdolle vuosina 2020–2023. Hankkeeseen osallistui usean eri palvelusektorin osaajia Fimpecistä.

Sanottua

Loistava esimerkki eri sidosryhmien yhteistoiminnan onnistumisesta

”Poistoputkihanke kokonaisuudessaan on loistava esimerkki eri sidosryhmien yhteistoiminnan onnistumisesta. Fimpecin toiminta ja osaaminen edesauttoi merkittävästi hankkeen valmistumisessa suunnitellusti”, kertoo Turun seudun puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Mirva Levomäki.

”Yhteistyö Fimpecin ammattilaisten kanssa sujui erinomaisesti! Tilaajan edustajana voi olla erittäin tyytyväinen lopputulokseen ja tulemaan”, sanoo Turun seudun puhdistamo Oy:n tekninen päällikkö Jarno Arfman.

”Meille fimpeciläisille on ollut hienoa työskennellä näin laajassa ja ainutlaatuisessa hankkeessa tiiviissä yhteistyössä Turun seudun puhdistamo Oy:n ammattitaitoisen henkilöstön sekä muiden osapuolten kanssa”, sanoo hankkeessa Fimpecin projektinjohtopalveluista vastannut operatiivinen johtaja Esa Kunnassaari.

”Turun seudun puhdistamon poistoputki- ja UV-laitoshanke on ollut Fimpecille merkittävä päänavaus julkisen sektorin laitoshankkeisiin”, toteaa liiketoimintajohtaja Jorma Paananen.

Lue hankkeesta lisää projektiuutisesta.

Lue nämä seuraavaksi