Turun seudun puhdistamo Oy:n investointi maaliin aika­taulussa ja alle budjetin – uusi poisto­putki ja UV-laitos vihittiin käyttöön touko­kuussa

Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon uusi poistoputki ja UV-hygienisointi­laitos vihittiin käyttöön 23.5.2023. UV-laitosurakka luovutettiin tilaajalle maaliskuussa 2023.

Uusi poistoputki ja UV-hygienisointilaitos lisää Turun seudun puhdistamon kapasiteettia ja toimintavarmuutta merkittävästi. Lisäksi puhdistusprosessi on entistä tehokkaampi, kun normaalin puhdistusprosessin jälkeen jätevedelle suoritetaan vielä UV-hygienisointi. Prosessissa jätevesi puhdistuu hygieenisesti uimakelpoiseksi ja hygieeninen ympäristökuormitus Turun merialueelle vähentyy.

Fimpec mukana toteuttamassa Turun seudun puhdistamo Oy:n historian suurinta investointia

Fimpec PMO Oy vastasi hankkeen projektinjohdosta, valvonnasta, turvallisuuskoordinoinnista, kustannusseurannasta sekä projektiraportoinnista tilaajan johdolle vuosina 2020–2023. Hankkeeseen osallistui usean eri palvelusektorin osaajia Fimpecistä.

”Meille fimpeciläisille on ollut hienoa työskennellä näin laajassa ja ainutlaatuisessa hankkeessa tiiviissä yhteistyössä Turun seudun puhdistamo Oy:n ammattitaitoisen henkilöstön sekä muiden osapuolten kanssa”, sanoo hankkeessa Fimpecin projektinjohtopalveluista vastannut operatiivinen johtaja Esa Kunnassaari.

Hanke saatiin maaliin aikataulussa ja alle budjetin

Projektin hankinnat toteutettiin julkisina hankintoina. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio oli 48 miljoonaa euroa ja toteutuksen arvo on noin 45 miljoonaa euroa. Huolimatta laajan hankkeen monimuotoisuudesta, Suomen maaperäolosuhteissa aiemmin koettelemattomasta tekniikasta ja maailmantilanteiden isoista muutoksista, hanke valmistui aikataulussa ja alitti budjetin.

Poistoputki otettiin täysimittaiseen käyttöön vuonna 2022 heinäkuun alussa ja UV-hygienisointilaitoksen koekäyttö aloitettiin tammikuussa 2023. UV-laitos otettiin käyttöön maaliskuun lopussa tänä vuonna. Laajan ja monimuotoisen hankkeen maaliin vieminen on edellyttänyt lukuisten toimijoiden tiivistä yhteistyötä yhteisen päämäärän eteen.

”Poistoputkihanke kokonaisuudessaan on loistava esimerkki eri sidosryhmien yhteistoiminnan onnistumisesta. Fimpecin toiminta ja osaaminen edesauttoi merkittävästi hankkeen valmistumisessa suunnitellusti”, kertoo Turun seudun puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Mirva Levomäki.

Ensimmäisenä Suomessa: putkilinja asennettiin maahan tunkkaamalla MTBM-menetelmällä häiriötä aiheuttamatta

Putkilinjan uudistaminen käsitti noin 800 metrin pituisen ja sisähalkaisijaltaan 2,5 metrisen teräsbetonisen poistoputkilinjan asentamisen maahan tunkkaamalla MTBM-menetelmällä. Tämä on ensimmäinen tämän mittaluokan kohde, joka toteutettiin kyseisellä menetelmällä Suomessa.

Putkilinja tunkattiin maaperään noin 8 metrin syvyyteen. Menetelmän avulla voitiin minimoida työn aiheuttama hiilijalanjälki sekä ympäristön kokemat haitat, kun maaperää kaivettiin auki ainoastaan putkilinjan aloitus- ja lopetuskohdissa. Putkilinjaa tunkattiin kunnallistekniikan ja liikenteen häiriintymättä vilkkailla katualueilla.

» Lue lisää täältä.

Aloituskaivanto Turun satamassa (vasemmanpuoleinen kuva) ja lopetuskaivo Hansapuistossa (oikeanpuoleinen kuva).

Tilan louhinta purkutunnelia ja UV-hygienisointilaitosta varten vaati teknistä osaamista ja hyvää vuorovaikutusta alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa

Toinen merkittävä osa hankekokonaisuutta oli 300 metriä pitkän purkutunnelin louhinta sekä UV-hygienisointilaitoksen vaatiman tilan louhinta. UV-laitos ja purkutunneli louhittiin aiemmin rakennetun ja toiminnassa olevan maanalaisen puhdistamon yhteyteen. UV-laitokselta purkutunneli louhittiin Hansapuistoon, jossa purkutunneli yhtyy 804 metrin pituiseen tunkattuun putkilinjaan. Poistotunnelin ja -putken kokonaispituus on 1 104 metriä. UV-hygienisointilaitosta varten tarvittava tila louhittiin vaativissa olosuhteissa asuinkerrostalojen ja päiväkodin läheisyydessä. Louhinta ulottui osin toiminnassa olevan päiväkodin alapuolelle.

Hankkeen aikana pyrittiin minimoimaan mahdolliset ympäristölle koituvat häiriöt työn huolellisella ennakkosuunnittelulla, tärinäseurannalla ja kiinteistöjen katselmoinneilla.

”Louhintavaiheessa tuli huomioida muun muassa jo aiemmin rakennetun ja täydessä toiminnassa olevan Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon häiriötön toiminta. Lisäksi louhintatyön vaiheistuksissa huomioitiin myös päiväkodin lasten uniajat. Kyseisessä urakkavaiheessa kiinnitettiin erityistä huomioita ympäristön tiedottamiseen ja esitettyjen kysymysten läpikäyntiin yhdessä lähialueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa”, Kunnassaari toteaa.

Investoinnin viimeinen osa, UV-hygienisointilaitos, luovutettiin puhdistamolle 30.3.2023

Kuva UV-hygienisoinnista.

UV-hygienisointilaitoksen valmistumisen myötä koko investointihanke saatiin päätökseen maaliskuussa 2023. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon yhteyteen maan alle rakennetussa UV-laitoksessa jätevedet hygienisoidaan ennen poistoputkeen johtamista. UV-hygienisoinnin vaikuttavuutta on jo kontrolloitu seurantamittauksilla ja saadut tulokset ovat olleet erinomaisia.

”Työssä on ollut koko hankkeen ajan erityistarpeita, joiden ratkomisessa työmaalla toiminut osaajien verkosto on suoriutunut hienosti. UV-hygienisointilaitoksen rakentaminen on ollut monimuotoinen osa hanketta, jossa UV-hygienisointilaitoksen toiminnat on yhteensovitettu osaksi toiminnassa olevaa jätevedenpuhdistamoa”, Kunnassaari toteaa.

» Lue lisää täältä.

”Kyseinen urakkavaihe edellytti tiivistä vuorovaikutusta Turun seudun puhdistamon käyttöhenkilökunnan, Fimpecin henkilöstön ja urakoitsijana toimineen Skanska Infra Oy:n välillä”, Kunnassaari sanoo.

”Yhteistyö Fimpecin ammattilaisten kanssa sujui erinomaisesti! Tilaajan edustajana voi olla erittäin tyytyväinen lopputulokseen ja tulemaan”, sanoo Turun seudun puhdistamo Oy:n tekninen päällikkö Jarno Arfman.

”Turun seudun puhdistamon poistoputki- ja UV-laitoshanke on ollut Fimpecille merkittävä päänavaus julkisen sektorin laitoshankkeisiin”, toteaa liiketoimintajohtaja Jorma Paananen.

Palkittu hanke

Turun seudun puhdistamo Oy:n innovatiivinen investointi on saanut jo rakennusaikana tunnustusta:

Lisätietoja

Esa Kunnassaari

operatiivinen johtaja,
projektipalvelut, Helsinki

PROJEKTIJOHTOPALVELUT

esa.kunnassaari@fimpec.com

+358 400 702 621

Lue nämä seuraavaksi