Eelis Lähde­mäki: Diplomi­työn­tekijästä asian­tuntijaksi

Projekti-insinööri Eelis Lähdemäki työskentelee Fimpecillä energiapalveluiden yksikössä, jossa hän tekee teknis-taloudellisia selvityksiä vetytalouden ja Power-to-X-ratkaisujen ympärillä. Diplomityöntekijänä aloittaneen Eeliksen urakehitys on vahvassa nousukiidossa, ja hän on Fimpecillä päässyt alusta asti kokeilemaan siipiään vastuullisissa asiantuntijatehtävissä. Energiapalveluiden tiimissä hän pääsee innovoimaan ratkaisuja tulevaisuuden energiakysymyksiin, mikä tuohon työhön uudenlaista merkitystä ja ulottuvuutta.

27-vuotiaan diplomi-insinööri Eelis Lähdemäen uratavoitteet ovat olleet selkeät jo hyvin nuorelta iältä. TET-harjoittelu yläasteella Porvoon öljynjalostamolla herätti hänessä todellisen kipinän matemaattisten aineiden ja kemian opiskeluun, joissa hän oli jo ennestään lahjakas. Lukion jälkeen Eelis jatkoi opintojaan Aalto-yliopistoon, jossa hän suoritti kandintutkinnon kemiasta ja prosessitekniikasta. Maisterivaiheessa opinnot vaihtuivat energiatekniikan puolelle.

”Kandiopintojeni jälkeen kaipasin erilaisia haasteita ja Aalto-yliopistolla oli alkanut uusi pääaine, joka keskittyi erityisesti vetytalouteen ja Power-to-X-ratkaisuihin. Opintojeni aikana vetybuumi alkoi toden teolla nostaa päätään, ja näin tässä erittäin mielenkiintoisen tulevaisuuden mahdollisuuden, joten siirryin suorittamaan maisteriopintojani energiatekniikan puolelle”, hän kertoo.

Diplomityöntekijästä asiantuntijaksi

Eelis löysi tiensä Fimpecille pitkälti oman aktiivisuutensa ja osaamisensa kautta. Hän halusi tehdä diplomityön, joka käsittelisi hiilidioksidin talteenottoa ja Power-to-X-ratkaisuja.

”Opiskelukaverini vinkkasi kuulleensa mielenkiintoisesta asiantuntijayrityksestä nimeltä Fimpec. Lähestyin yritystä avoimella hakemuksella, jossa kerroin omasta taustastani ja kokemuksestani. Sain nopeasti vastauksen, että diplomityöntekijälle olisi avoin paikka tarjolla huipputason kansainvälisessä tiimissä”, Eelis kertoo.

Fimpecille tehdyn diplomityön aiheeksi valikoitui biogeenisistä lähteistä peräisin olevan hiilen talteenoton prosessisuunnittelu ja teknistaloudellinen arviointi. Eelis työskenteli diplomityön parissa alkuvuodesta 2023 ja valmistuin samana vuonna heinäkuussa.

”Koen, että diplomityöni on erittäin onnistunut kokonaisuus. Raamit olivat alusta asti selkeät, aikataulu piti hyvin ja opin työn ohessa itse teknologiasta todella paljon”, Eelis mainitsee.

Hän kertoo myös arvostavansa sitä, että vastuuta annettiin alusta asti paljon ja itsejohtamistaitoihin luotettiin.

”Kansainvälinen työympäristö osoittautui myös todella innostavaksi ja koen, että työskentely- ja tiimitaitoni ovat kehittyneet hurjasti”, hän lisää.

Valmistumisen jälkeen Eelis on työskennellyt Fimpecillä vety- ja Power-to-X-ratkaisujen parissa asiakasprojekteissa projekti-insinöörin monipuolisissa tehtävissä. Asiantuntijuus karttuu työssä käytännön kautta.

”Olen saanut kokeilla projektinjohtamista kokeneempien kollegoiden tuella, mikä ollut todella motivoivaa. Olen aina oppinut parhaiten töitä tekemällä pelkän lukemisen sijaan”, Eelis kiittelee.

Podcast-vierailu ministerin seurassa

Eeliksen työnkuvan rikkaudesta kertoo myös se, että hän on päässyt vierailevaksi asiantuntijaksi Fimpecin Kumppanit-podcastin jaksoon, jossa käsiteltiin hiilidioksidin talteenottoa ja visioitiin hiilineutraalia Suomea. Samassa jaksossa asiantuntijana vieraili myös ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen. Jaksossa kuultiin mielenkiintoista ja näkemyksellistä keskustelua hiilidioksidin talteenoton mahdollisuuksista teollisuuden päästövähennyskeinona.

”Oli mahtavaa päästä keskustelemaan omasta asiantuntija-alueestani näin arvovaltaisessa seurassa, vaikka aluksi vähän jännittikin. Hieno kokemus kyllä, voin suositella!”, Eelis kertoo naurahtaen.

”Veikkaan, että ei ihan jokaisessa yrityksessä anneta näin isoa mahdollisuutta vastavalmistuneelle junnulle, vaikka osaamista ja tietoa löytyisikin. Kertoo mielestäni paljon yrityksen luottamuksesta ja panostuksesta työntekijöihinsä”, hän jatkaa.

Uuden äärellä joka päivä

Työssä Eelistä motivoi monipuolisuuden lisäksi myös innovatiivisuus, kannustavat kollegat, ja mahdollisuus oppia jatkuvasti uutta. Energiamurros ja vihreä siirtymä vievät Eeliksen isojen asioiden äärelle päivittäin ja tuovat työhön aivan uudenlaista merkitystä. Hänen mukaansa maailma tarvitsee yhä kiihtyvissä määrin vihreitä energiaratkaisuja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi.

”Itselleni tärkeää on se, että saan Fimpecillä olla mukana projekteissa, jossa tehdään kehitystyötä puhtaiden energiaratkaisujen eteen. Ala kehittyy jatkuvasti ja on hienoa olla mukana tässä alusta asti ja katsoa mitä mahdollisuuksia tulevaisuus tuo tullessaan”, Eelis lisää.

Vastapainoa työntekoon tuovat päivittäiset vapaat keskustelut kollegoiden kanssa. Työtiimin kanssa pidetään päivittäin palavereja, mutta ryhmächatissa keskustelu jatkuu rennommissa vapaa-ajan asioissa.

”Pidän hyvää työporukkaa tärkeänä ja koen, että sellainen meiltä aidosti löytyy”, Eelis kehuu.

Vapaa-aikanaan Eelis harrastaa urheilua monipuolisesti. Kuntosalilla käynti, juokseminen, pallopelit ja talvisin hiihtäminen tuulettavat asiantuntijan aivoja parhaalla mahdollisella tavalla.

”Jokaisessa päivässä on oltava jotain omaa! Onneksi nykymaailmassa työnteon kannalta myös palautumista, vapaa-ajan aktiviteetteja rentoutumista pidetään tärkeänä. Ajatustyön kautta tuleville ratkaisulle ja innovaatiolle on annettava tilaa kehittyä”, hän tiivistää.

Lue nämä seuraavaksi