Kansainvälinen Fimpec, osa 3: Project controller Magnus Krause, Saksa

Tässä artikkelisarjassa tutustumme Fimpecin kansainvälisiin osaajiin. Kolmannessa osassa saksalainen project controller Magnus Krause kertoo työskentelystään Fimpecille itsenäisenä ammatinharjoittajana sekä kuvailee itselleen tärkeitä asioita työssään.

Magnus Krause on asunut Saksan Leipzigissä kymmenen vuotta. Hän on opiskellut siellä kauppatieteitä ja tietojärjestelmiä. Valmistumisen jälkeen Magnus työskenteli projektipäällikkönä tunnetulle saksalaiselle autoalan yritykselle Porschelle, ennen kuin perusti oman toiminimen ja aloitti työskentelyn itsenäisenä ammatinharjoittajana. Sen jälkeen hän on tehnyt projektipäällikön töitä muutamissa projekteissa.

Fimpecin tiimiin Magnus päätyi, kun työmaapäällikkö Michael Lisso pyysi vuoden 2020 alussa häntä mukaan UPM:n Leunan biojalostamoprojektiin. Projektissa Fimpec vastaa hankkeen rakennustöistä, suunnittelun ohjauksesta ja urakoiden kilpailuttamisesta. Magnus toimii projektissa project controllerina.

Joustavuus valttina itsenäisen ammatinharjoittajana

Itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi siirtymisen taustalla oli Magnuksen mukaan se, että työskentely Porschella alkoi muutaman vuoden jälkeen tuntua hitaalta ja jäykältä. Hän kertoo, että haluaa oppia uutta ja kaipaa dynaamista työympäristöä. Siksi hän päätti aloittaa työskentelyn itsenäisenä ammatinharjoittajana. Erityisesti erilainen tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä sai Magnuksen kiinnostumaan itsenäisestä ammatinharjoittamisesta. Henkilölle, joka on juuri saanut opiskelut päätökseen, työn ja vapaa-ajan tasapaino on erilainen kuin sellaiselle, joka on ollut työelämässä pidempään. Magnus ei halunnut menettää opiskelijaelämän joustavuutta eikä yhdeksästä viiteen työskentely tuntunut hänestä oikealta. Niinpä oman toiminimen perustaminen tuntui oikealta ratkaisulta.

”Minulle on ok, että normaalit juoksevat asiat kuten kokoukset tapahtuvat arkipäivisin ja voin iltaisin tai viikonloppuisin tehdä töitä rauhassa. Joskus saatan tehdä töitä sunnuntaina ja nukkua maanantaina tunnin pidempään. Itsensä työllistävänä aikatauluni ovat joustavampia ja vapaampia kuin ’normaalin’ työntekijän asemassa”, Magnus kuvailee työnsä hyviä puolia.

Magnus on myös sitä mieltä, että Fimpec Deutschlandin tyyppiselle nuorelle yhtiölle kyseinen järjestely on hyvä. Alussa yhtiö voi palkata itsenäisiä ammatinharjoittajia ja myöhemmin, kun yhtiö kasvaa, se voi laajentaa henkilöstöään palkkaamalla asiantuntijoita ns. normaaliin työsuhteeseen.

Organisointi ja viestintä tärkeitä nykyisessä tehtävässä

Nykyisessä projektissa Magnuksella on vastuullaan monia tehtäviä. Hän on yleensä ensimmäinen henkilö, johon urakoitsijat ottavat yhteyttä, jos heillä on kysyttävää tai neuvoteltavaa. Hän avustaa suunnitelmiin, piirustuksiin ja aikatauluihin liittyvissä tiedusteluissa. Myös työmaajärjestelyt ovat Magnuksen vastuulla. Projektin työmaalla on kaksi laajaa aluetta, joissa on muun muassa aitoja, vessoja, nostokurkia, raskaan tavaran kuljetusta sekä varastoalue.

”Minun vastuuni vaihtelevat pienemmistä avustavista tehtävistä isompiin ongelmanratkaisukokonaisuuksiin. Organisointi, ratkaisujen löytäminen ja tiedon etsiminen ovat isossa roolissa työssäni”, hän kuvailee.

Moninaisen työmäärän takia Magnus pyrkii pitämään tehtävänsä selkeässä järjestyksessä, priorisoimaan niitä ja muistamaan yleiskuvan projektista kullakin hetkellä. Hänen omaan työskentelytapaansa kuuluu tehtävien organisointi tehtävälistoja ja muistutuksia hyväksikäyttäen. ”Koska työni on niin kirjavaa ja puhelimeni soi noin 50 kertaa päivässä, listat ja muistutukset auttavat minua navigoimaan työmäärääni. Ehkä tämä on tyypillinen saksalainen työskentelytapa, organisoituminen ja ajoissa oleminen”, Magnus naurahtaa.

Omien tehtävien järjestely edistää kuitenkin myös projektin lopullista onnistumista. Sen lisäksi tarkkuus ja viestintä ovat isossa roolissa. Magnus pyrkii aina vastaamaan nopeasti tiedusteluihin, koska aika on niin ikään tärkeä projektin kulun kannalta. ”Tiedustelujen ja kysymysten kanssa on tärkeää, että asiat ilmaistaan selkeästi, koska selkeä kommunikaatiokin säästää huomattavasti aikaa”, hän kuvailee.

Magnus janoaa uuden oppimista ja taitojensa parantamista. Hän etsii aina uusia mahdollisuuksia, missä hän voi oppia jotain uutta ja kiinnostavaa. Nykyisessä roolissaan Magnuksella on kuitenkin niin paljon vastuita, että oppimista tapahtuu luonnostaankin jokapäiväisen työn kautta.

Modernia toimintaa Fimpecin Saksan tiimissä

Oman työn johtamisen lisäksi kaikki toiminnot ylittävä avoimuus ja ennakkoluulottomuus ovat Magnuksen mukaan tärkeitä valtteja isoissa rakennusprojekteissa. Hänen mukaansa niiden pitäisi olla perusvaatimus, sillä koskaan ei voi ennustaa, mitä kaikkea rakennustyömaalla tulee tapahtumaan. ”Jotkut tahot saattavat olla sellaisia, että sanovat aina ensin ”ei” kaikkeen, mutta esimerkiksi Fimpecillä avoin asenne on ihan välttämättömyys. Esimerkiksi meidän Fimpec-tiimissämme voi nähdä, että kaikki ovat ongelman ratkojia.”

Avoimen työympäristön lisäksi Magnus nauttii suomalaiselle yhtiölle työskentelystä senkin takia, että toiminta on modernia. ”Mielestäni Fimpec ei voisi olla modernimpi”, hän naurahtaa. Englanninkielentaito, kattavat tietokonetaidot sekä uusien teknologioiden ja toimintatapojen käyttö on tehnyt häneen vaikutuksen. Esimerkiksi yksi Magnuksen tehtävistä on ottaa lennokkikuvia työmaasta viikoittain. ”Käytämme kuvia viikkokokouksissamme ja niiden ansiosta näemme konkreettisesti, miten työmaa on edennyt. Tätä ovat monet urakoitsijat ja muut tahot kehuneet”, Magnus kuvailee.

Koronapandemiasta huolimatta Fimpecin tiimi Saksassa on onnistunut sekä projektin vetämisessä että tiimin yhteishengen luomisessa. Vaikka tiimi toimii osana UPM:n projektiorganisaatiota (joka on Fimpecin tyypillinen toimintatapa isoissa rakennuttamisprojekteissa), fimpeciläiset ovat hyvin tiivis porukka. Magnus kertoo, että viime kesänä tiimi pystyi järjestämään yhteisen tapahtuman ja toivoo, että ensi kesänä sama pystyttäisiin järjestämään uudelleen, koska tiimiläiset eivät näe välttämättä toisiaan muuten paljon etätyöskentelyn takia.

”Tunnen itseni hyvin onnekkaaksi, että saan työskennellä tässä projektissa. Vaikka emme työskentelekään koko ajan samassa paikassa, tunnemme toisemme hyvin ja tulemme erinomaisesti toimeen. Lisäksi projekti on hyvin tulevaisuusorientoitunut ja se on hyväksi Leipzigin ja Leunan alueille”, Magnus iloitsee.

Lue nämä seuraavaksi