CTS Engtec laajentaa omistuspohjaansa

Suunnittelu-, projektinhoito- ja konsultointiyhtiö CTS Engtec vahvistaa toimintaansa uudella omistajataholla. Tähän asti pääosakkaana ollut Nordic Mezzanine -rahasto vetäytyy osakkuudesta, mikä avaa tilaa uudelle sijoittajataholle. Toimitusjohtaja Antti Lukka ja projektihallinnon johtaja Harri Soininen jatkavat edelleen merkittävinä henkilöosakkaina.

Hyvän kannattavuuden, kasvaneen asiakaskunnan ja lisääntyneiden palveluiden ansiosta CTS Engtec Oy avasi keskustelut uusien investointitahojen kanssa omistajuusjärjestelyistä. Ostajakandidaattien kanssa käytyjen keskustelujen ja perusteellisten selvitysten jälkeen yhtiön omistajat päättivät hyväksyä tarjouksen uudesta omistusrakenteesta.

Uudeksi pääomistajaksi tulee Helmet Capital hallinnoima sijoittajaryhmä, joka koostuu ammattimaisesti sijoittavista yksityishenkilöistä, vakuutusyhtiöistä ja muista instituutioista. Helmetillä on merkittävää osaamista suunnittelun ja projektinhallinnan osalta, jota pystytään hyödyntämään CTS Engtecin kehittämisessä.

”CTS on esimerkki hyvin hoidetusta ja ison kasvupotentiaalin omaavasta pk-yrityksestä. Sillä on laaja-alaista ja vahvaa osaamista, pitkäaikaisia merkittäviä asiakassuhteita sekä kyky luoda uusia palveluita laajalle asiakaskunnalle,” sanoo Timo Hyvönen, partner, Helmet Capital.

”Helmetin mukaantulon myötä luomme tukevamman pohjan tulevaa konsernin kehittämistä ja kasvua ajatellen sekä vahvistamme asemaamme alan laadukkaimpana palveluntarjoajana. Kasvustrategian tavoitteena tulee olemaan palvelutarjonnan vahvistaminen ja maantieteellisen kattavuuden laajentaminen sekä orgaanisesti että yritysostoin,”sanoo CTS Engtecin toimitusjohtaja Antti Lukka.

”Suhtaudun mielenkiinnolla ja innokkaasti mahdollisuuksiin joita uusi omistusrakenne ja osaaminen tuovat tullessaan”.

Saneerausohjelma päätetään ennakoitua nopeammin

Omituspohjan laajentamisen yhteydessä CTS päättää saneerausohjelman reilusti ennakoitua aiemmin. Saneerausohjelma puretaan maksamalla yhtiön jäljellä olevat velvoitteet kertasuorituksella.

”Saneerausohjelman velvoitteiden hoitaminen reilusti ennakoitua aikaisemmin on lisäosoitus yhtiön hyvästä kehityksestä. Saneerausohjelman päättäminen antaa yhtiölle mahdollisuuden kehittää toimintaa entistä markkinaehtoisemmin ja omistajien asettamien tavoitteiden mukaisesti,” Lukka toteaa.

Lue nämä seuraavaksi