Fimpec oli Kymijärvi III -biolaitoshankkeessa monessa roolissa

Lahti Energia Oy rakennutti 2015–2020 Kymijärven voimalaitosalueelle Lahdessa uuden, biopolttoaineella toimivaa Kymijärvi III -biolaitoksen, joka korvasi vanhan Kymijärvi 1 -kivihiilivoimalaitoksen. Fimpec (CTS Engtec, Fundacon ja Fimpec) olivat hankkeessa mukana valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Kymijärvi III -biolaitoshankkeessa Lahti Energia rakennutti Kymijärven voimalaitosalueelle uuden, biopolttoaineella toimivan biolaitoksen. Sillä korvattiin 1970-luvulla käyttöönotettu kivihiilivoimalaitos, Kymijärvi 1.

Uusi laitos vähentää Lahti Energian hiilidioksidipäästöjä 600 000 tonnia vuodessa. Sen kaukolämpöteho on noin 190 MW ja pääpolttoaine sertifioitu biomassa. Laitos varustetaan lämmön talteenotolla, mikä nostaa hyötysuhteen korkeaksi. Laitos käyttää CFB-monipolttoainetekniikkaa.

Laitoksen kokonaisinvestointi on 180 miljoonaa euroa ja sen työllistävä vaikutus noin 1 000 henkilötyövuotta. Työmaan kokonaisvahvuus on parhaimmillaan 550–600 henkilöä. Kyseessä on kaikkien aikojen suurin investointi Lahden alueella.

Fimpec Kymijärvi III -biolaitoshankkeessa

Fimpec oli mukana Kymijärvi III -biolaitoshankkeessa useissa eri rooleissa. Tilaajan insinöörinä (OE) Fimpec (Fundacon) vastasi projektin EPCM-suunnittelukonsultin kilpailutuksesta (julkinen hankinta), johon sisältyi tarjouspyyntöaineiston laadinta ja hankintaneuvottelut. Samoin Fimpecin vastuulla oli projektin hankintojen johtaminen ja koordinointi sekä hankintojen tekniset ja kaupalliset neuvottelut. Hankintapaketteja oli noin 100, joista julkisia hankintoja 13.

Suunnittelussa Fimpecin (CTS Engtec) vastuulla oli prosessi-, mekaaninen, HVAC- ja automaation toteutussuunnittelu.

Rakennusvaiheessa Fimpec vastasi työmaan johtamisesta ja valvonnasta. Yhteensä projektissa työskenteli tässä vaiheessat 10 henkilöä Fimpeciltä. Päätehtäviä ovat:

Lue nämä seuraavaksi