Fimpec mukana Hietaman­kosken ja Leuhunkosken kalateiden rakentamisessa

Hietamankosken kalatien rakentaminen Äänekoskella avaa muun muassa järvitaimenille yhteyden Hietamankosken voimalaitoksen ohitse Saarijärven reitillä. Fimpec toimii vaativassa projektissa rakennuttajakonsulttina.

Hietamankosken kalatie on rakentamisen näkökulmasta 125 metriä pitkä teräsbetoninen siltarakennelma, joka koostuu ala- ja yläaltaasta ja niiden välisestä pystyrako-osuudesta, jossa on tasaisin välimatkoin hitaamman virtaaman omaavia lepoaltaita. Erityistä haastetta hankkeelle toi se, että kalatie rakennetaan pieneen tilaan voimalan alakanavan ja ohijuoksutuskanavan väliin. Osittain töitä on tehty varsin korkealla. Tilan puutteen ja ympäristön topografian takia kalatie muodostuu kokonaan teknisistä betonirakenteisista kalatieosista. Osa kalatiestä kulkee pilarien varassa ja osa maanvaraisena. Kalatien alin neljännes on rakennettu osittain vedenpinnan alapuolelle louhittuun kanaaliin.

Hankkeen rakennustyöt käynnistyivät huhtikuussa 2019 ja käyttöön kalatie otettiin keväällä 2020. Kustannusarvio oli yhteensä 2,4 miljoonaa euroa ja kalatien rakentamiseksi on saatiin tukea EU:n Freshabit LIFE IP -hankkeen kautta sekä valtion kärkihankerahaa. Muilta osin kustannuksista vastaa Vattenfall Oy.

Samaan kokonaisuuteen kuuluu Saarijärven Leuhunkosken kalatien rakentaminen. Sen suunnittelu käynnistyi syyskuussa 2019 ja rakennustyöt aloitettiin vuonna 2020. Näiden kahden kalatien rakentaminen tähtää ennen kaikkea erittäin uhanalaisen järvitaimenen vaellusyhteyden palauttamiseen Saarijärven reitillä. Myös useat muut kalalajit pystyvät kulkemaan kalateissä.

Fimpec kalateiden rakennuttajana

Fimpec Oy toimii Hietamankosken kalatiehankkeessa rakennuttajakonsulttina ja turvallisuuskoordinaattorina ja on ollut hankkeessa mukana jo kesällä 2018 käynnistyneestä suunnitteluvaiheesta lähtien. Fimpecin vastuulla ovat olleet hankkeen suunnittelun ohjaus, rakennuttaminen, rakentamisen valvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Fimpec on samalla tavalla mukana myös Leuhunkosken kalatien rakentamisessa.

Lue nämä seuraavaksi