Fimpec vastaa projektijohtamisesta ja valvonnasta Turun seudun puhdistamon poistoputken kapasiteetin tehostamishankkeessa

Turun seudun puhdistamo Oy investoi uuteen Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon poistoputkeen ja UV-desinfiointilaitokseen, joiden tavoitteena on vähentää Turun merialueelle kohdistuvaa jätevesikuormitusta ja lisätä puhdistamon toimintavarmuutta. Hankkeen toteutustavaksi on valittu tunnelointi ja louhinta.

Fimpec vastaa projektijohtamisesta, valvonnasta ja turvallisuuskoordinaatiosta Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen poistoputken kapasiteetin tehostamishankkeessa. Fimpec valittiin mukaan hankkeen toteutuksen alkuvaiheessa ja toimeksiantoon kuuluu muun muassa hankkeen etenemisen johtaminen sekä yhteensovittaminen ja riskienhallinta. Työmaalla valvontaan osallistuu Fimpeciltä usean eri palvelusektorin osaajia. Poistoputkihanke työllistää enimmillään noin kymmenen fimpeciläistä ja toimeksiannon arvioidaan kestävän hankkeen valmistumiseen asti vuoden 2023 kevääseen.

Hankkeen taustalla on Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon käyttämien nykyisten poistoputkien, Turun kaupungin sadevesiviemärien, riittämätön kapasiteetti, joka ylittyy rankkasateiden aikana. Tällöin puhdistamon tulovirtaamaa on jouduttu rajoittamaan ja puhdistamatonta jätevettä päässyt vesistöihin. Hulevesitulvat ovat aiheuttaneet häiriöitä myös kaupunkiympäristössä.

Tästä syystä Turun seudun puhdistamo Oy investoi uuteen poistoputkeen ja UV-laitokseen. Nykyisen jätevedenpuhdistamon yhteyteen maan alle rakennetaan UV-laitos, jossa jätevedet desinfioidaan ennen poistoputkeen johtamista. Jo puhdistamolta lähtevät jätevedet täyttävät UV-käsittelyn jälkeen uimavesille asetetut hygieeniset vaatimukset. Poistoputken uusi osuus puolestaan toteutetaan louhimalla tunneli puhdistamolta Pansiontielle ja tästä eteenpäin tunnelointina satama-altaaseen. Tunneloinnissa putken alkupäähän tehdään aloituskaivanto ja loppupäähän lopetuskaivanto. Aloituskaivannosta putki porataan ja tunkataan lopetuskaivantoon. Tunnelointi on uusi tekniikka Suomessa, mutta yleinen Euroopassa. Tekniikan hiilijalanjälki ja energiankulutus ovat huomattavasti pienempiä kuin aukikaivuussa. Tunnelointi aiheuttaa myös vähemmän haittaa liikenteelle ja asutukselle.

Toimeksianto on Fimpecille tärkeä, sillä hankkeessa korostuu yhtiön eri liiketoimintojen välinen yhteistyö. Hankkeeseen osallistuu Fimpeciltä sekä teollisuuden, talotekniikan että infrarakennuttamisen asiantuntijoita. Hankkeesta vastaava projektijohtaja, Fimpecin Esa Kunnassaari kuvaa hanketta myös yhteiskunnallisesti merkittäväksi.

”Hanke on moniulotteisuudellaan ainutlaatuinen. Projektissa hyödynnetään ensimmäistä kertaa asennustekniikkaa, jota Suomen olosuhteissa ei ole ennen hyödynnetty vastaavassa laajuudessa. Yhteiskunnallisesti merkittävää on, että hankkeen valmistuttua myös mereen kohdistuva ympäristökuormitus tulee pienentymään huomattavasti”, Kunnassaari kertoo.

”Poistoputkihanke on yhtiön suurin investointi puhdistamon käyttöönoton jälkeen”, kertoo Turun seudun puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Mirva Levomäki.

”Uusi poistoputki lisää puhdistamon kapasiteettia ja toimintavarmuutta ja lisäksi UV-laitoksen toteutus pienentää merkittävästi Turun merialueelle johdettavaa hygieenistä kuormitusta”, lisää Turun seudun puhdistamo Oy:n tekninen päällikkö ja hanketta vetävä Jarno Arfman.

Lisätietoja:

Esa Kunnassaari
projektijohtaja
Fimpec Oy
+358 40 070 2621

Jorma Paananen
Liiketoimintajohtaja, Infra
Fimpec Oy
+ 358 40 034 7373

Mirva Levomäki
toimitusjohtaja
Turun seudun puhdistamo Oy
+358 40 712 6241

 

Lue nämä seuraavaksi