Turun Kakolanmäen tunnelitunkkaus valmistui

Tunkkaustekniikka osoitti toimivuutensa Turun seudun puhdistamo Oy:n poistoputken tehostamishankkeessa, jossa noin 800 metriä pitkä, halkaisijaltaan 2,5-metrinen putki tunkattiin 8 metrin syvyyteen onnistuneesti ilman katujen avaamista. Fimpec vastaa hankkeen projektinjohdosta, valvonnasta ja turvallisuuskoordinaatiosta.

Turun seudun puhdistamo Oy rakennuttaa poistoputken tehostamishankkeessa uuden poistoputken, jolla puhdistettu jätevesi johdetaan Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolta Turun satamaan. Erityistä hankkeessa on se, että suurin osa poistoputkesta on toteutettu tunkkaustekniikalla, jolla säästetään ympäristöä ja minimoidaan hiilijalanjälki sekä liikenteen ja asutuksen kokemat haitat.

Tunkkaamalla toteutettavassa poistoputken osuudessa maa aukaistiin ainoastaan putken aloituskaivannolla ja lopetuskaivannolla. Kaivantojen välinen noin 800 metrin pituinen ja sisähalkaisijaltaan 2,50 metrin putkiosuus toteutettiin tunkkaamalla. Menetelmässä 4 metrin pituiset putkielementit tunkataan maahan noin 8 metrin syvyyteen putkielementti kerrallaan poistaen samalla maa-ainesta putkilinjan edestä. Tunkkausurakoitsijana toimii irlantilainen Ward and Burke Group Ltd.

Putken tunkkaus aloitettiin kesäkuun 2020 lopulla satama-alueella sijaitsevalta aloituskaivannolta ja tärkeä välietappi saavutettiin 4.8.2020, kun noin 800 metrin pituinen tunkkausosuus saavutti määränpään lopetuskaivannolla. Laitteiston kärki porautui tarkalleen ennalta määritettyyn kohtaan läpäisten lopetuskaivannon seinämän keskimääräisen etenemän oltua noin 25 metriä päivässä.

Kyseessä on erittäin haastava ja poikkeuksellinen hanke, eikä vastaavaa menetelmää ole käytetty Suomessa tässä mittakaavassa aiemmin. Tunkkaus valmistui kuitenkin reilussa viidessä viikossa noin kaksi viikkoa edellä aikataulusta.

”Tunkkaus onnistui erinomaisesti! Se valmistui etuajassa, toteutus ei aiheuttanut merkittävää haittaa ympäristössä eikä toteutuksesta aiheutunut lisäkustannuksia. Olemme tästä erittäin tyytyväisiä”, sanoo Turun seudun puhdistamo Oy:n tekninen päällikkö ja hankkeen hankevastuinen Jarno Arfman.

Projektijohtaminen ja valvonta Fimpecin vastuulla

Fimpec Oy vastaa poistoputken tehostamishankkeessa projektijohtamisesta, valvonnasta ja turvallisuuskoordinaatiosta. Projektijohtaja Esa Kunnassaari Fimpecistä sanoo, että käytettäessä Suomessa aiemmin hyödyntämätöntä menetelmää korostuu toteutuksen ennakkosuunnittelun merkitys sekä varautuminen mahdollisiin poikkeaviin tilanteisiin. Riskikartoitus on tehtävä huolella, mahdolliset poikkeavat ja yllättävät tilanteet on kartoitettava laajasti sekä suunniteltava ennalta menettelytavat mahdollisten poikkeaviin tilanteiden varalle.

”Tunkkausta tehtiin savikerrostumissa, moreenikerrostumissa sekä tiealueen keskellä Pansiontiellä. Poistoputken asennuksen yhteydessä mentiin olemassa olevan kunnallistekniikan alta häiritsemättä sen toimintaa. Samoin menetelmän hyödyntäminen mahdollisti Pansiontien liikennekäytön tunkkauksen aikana. Menetelmän vähäisistä ympäristövaikutuksista johtuen moni alueen asukas ei ehkä edes huomannut koko työvaihetta”.

Menetelmällä on Kunnassaaren mukaan monia etuja. Muun muassa aukikaivun tarve on minimaalinen, liikenne voi jatkua häiriöttä töiden aikana ja putkilinjaus voidaan sijoittaa syvälle maaperään olemassa olevan kunnallistekniikan alapuolelle.

”Uskommekin menetelmällä olevan hyödyntämismahdollisuuksia laajemminkin Suomessa sekä hankkeesta saadun tietotaidon edesauttavan vastaavantyyppisten hankkeiden läpivientiä”, hän toteaa.

”Fimpecille tämä on todella merkittävä taitorakentamisen projektijohtamisen hanke, jossa voimme näyttää osaamistamme vaativassa rakennuskokonaisuudessa, jossa käytetään vielä uutta tekniikkaa”, liiketoimintajohtaja Jorma Paananen lisää.

Hanke valmistuu keväällä 2023

Poistoputkihankkeeseen kuuluu myös nykyisen Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon yhteyteen rakennettava UV-desinfiointilaitos. Puhdistuksen ja UV-desinfiointikäsittelyn jälkeen mereen johdettava puhdistettu jätevesi täyttää uimavedelle asetetut hygieniavaatimukset ja Turun merialueelle kohdistuva hygieeninen ympäristökuormitus vähenee merkittävästi. Koko hanke valmistuu vuoden 2023 keväällä.

Ajantasaista lisätietoa hankkeen etenemisestä löytyy Turun seudun puhdistamon nettisivuilta, osoitteesta www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki. Turun seudun puhdistamo Oy on seudullinen, 14 kunnan omistama palveluntuottaja, joka tarjoaa omistajilleen hyvänlaatuista jätevedenpuhdistuspalvelua kustannustehokkaasti. Yhtiö vastaa ja huolehtii Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon operoinnista ja puhdistustuloksesta.

Kuvassa: Poistoputken tunkkaus aloitettiin kesäkuun lopulla aloituskaivannosta (vas.) ja se valmistui lopetuskaivantoon 4.8. noin kaksi viikkoa edellä aikataulusta (oik.). Väliin mahtuu 804 metrin tunkattu osuus. (Kuvat: vasen Juha Väyliö ja oikea Jarno Arfman)

Lue nämä seuraavaksi