Turun Kakolanmäen poistoputki­hanke on edennyt UV-laitoksen rakentamis­vaiheeseen

Turun seudun puhdistamo Oy:n poistoputkihanke on edennyt UV-laitoksen rakentamisvaiheeseen, joka käynnistyi toukokuussa 2021. Sitä edeltäneet tunkkaus- ja louhintaurakka ovat valmistuneet. Fimpec on tuottanut hankkeeseen projektinjohto- ja valvontapalveluita toukokuusta 2020 alkaen.

Erityistä poistoputkihankkeessa on ollut tunkkaamalla toteutettu poistoputken osuus, jossa maa aukaistiin ainoastaan putken satama-alueella sijaitsevalla aloituskaivannolla (kuvan nro 2) ja Hansapuistossa sijaitsevalla lopetuskaivannolla (3). Kaivantojen välinen 804 metrin pituinen ja sisähalkaisijaltaan 2,50 metrin putkiosuus toteutettiin tunkkaamalla putkielementit sataman aloituskaivannolta Hansapuiston lopetuskaivannolle. Poistoputken noin 25 metrin loppuosuus satama-alueen aloituskaivannolta mereen (4) toteutettiin osin ponttiseinien rajaaman alueen sisäpuolella.

Louhintaurakassa on louhittu tila UV-desinfiointilaitosta (1) varten nykyisen Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon yhteyteen. Tila UV-desinfiointilaitosta varten on louhittu vaativissa olosuhteissa toiminnassa olevan puhdistamon ja päiväkodin välittömässä läheisyydessä. Lisäksi urakassa louhittiin noin 300 metrin pituinen poistotunneli UV-desinfiointilaitokselta (1) Hansapuiston lopetuskaivannolle (3), jossa louhittu poistotunneli ja tunkattu putkiosuus yhdistyivät.

Hankkeen aiemmissa urakkavaiheissa poistoputkilinjan toteutus maa- ja pohjarakennustöineen sekä kalliorakentaminen ovat olleet keskeisessä asemassa. Hankkeen siirryttyä uuteen urakkavaiheeseen, UV-desinfiointilaitoksen rakentamiseen, korostuvat rakennustekniset-, kone- ja laitetekniset työt sekä tulevan UV-laitoksen toimintojen integrointi nykyiseen laitokseen. Olennaista on myös varmistaa nykyisen laitoksen toimintojen häiriöttömyys UV-desinfiointilaitoksen rakentamisvaiheen aikana.

UV-laitoksen rakentamisvaihe käynnistyi toukokuussa 2021

Varsinainen UV-desinfiointilaitoksen rakentamisvaihe käynnistyi toukokuussa 2021. UV-laitosurakan toteuttaa Turun seudun puhdistamolle Skanska Infra Oy.

Urakassa toteutetaan UV-desinfiointilaitoksen rakentaminen edellisessä urakassa louhittuihin kalliotiloihin nykyisen jätevedenpuhdistamon yhteyteen. Lisäksi urakassa tullaan toteuttamaan asennustöitä toimivan laitoksen puolella.

”Nyt aloitettava UV-laitoksen rakentaminen on moniammatillinen ja haastava osa poistoputkihanketta, jonka valmistuttua rakennettu purkutunneli ja -putki otetaan käyttöön. On ilo työskennellä hankkeessa hankevastuisena, kun saa työskennellä yhdessä Fimpecin kokeneiden ammattilaisten kanssa”, sanoo Turun seudun puhdistamo Oy:n tekninen päällikkö Jarno Arfman.

”Kyseessä on tärkeä ja merkittävä infratoimialan hanke Fimpecille ja on hienoa jatkaa yhteistyötä hankkeessa asiakkaamme Turun seudun puhdistamo Oy:n kanssa”, toteaa Fimpecin projektinjohtaja Esa Kunnassaari.

Koko hanke valmistuu keväällä 2023

Puhdistuksen ja UV-desinfiointikäsittelyn jälkeen mereen johdettava puhdistettu jätevesi täyttää uimavedelle asetetut hygieniavaatimukset ja Turun merialueelle kohdistuva hygieeninen ympäristökuormitus vähenee merkittävästi. Koko hanke valmistuu vuoden 2023 keväällä.

Ajantasaista lisätietoa hankkeen etenemisestä löytyy Turun seudun puhdistamon nettisivuilta, osoitteesta www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki

Turun seudun puhdistamo Oy on seudullinen, 14 kunnan omistama palveluntuottaja, joka tarjoaa omistajilleen hyvänlaatuista jätevedenpuhdistuspalvelua kustannustehokkaasti. Yhtiö vastaa ja huolehtii Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon operoinnista ja puhdistustuloksesta.

Lue nämä seuraavaksi