Teknologia-asiantuntijaksi BioEnergo Oy:n biokonversiolaitoshankkeeseen

Bioenergo Oy:n biokonversiolaitoshanke on merkittävä investointi liikenteestä aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi. Fimpec (CTS Engtec) on hankkeessa mukana teknologia-asiantuntijana.

Fimpec (CTS Engtec) on mukana BioEnergo Oy:n biokonversiolaitoksen investointihankkeessa Porissa teknologia-asiantuntijana. BioEnergo valmistelee laitoksen rakentamista Kaanaan teollisuusalueelle. Kyseessä on merkittävä investointi liikenteestä aiheutuneiden päästöjen vähentämiseksi. Laitoksen on määrä valmistua vuoden 2023 alussa.

”CTS Engtec on ollut jo usean vuoden ajan BioEnergon tärkeä kumppani kehittämässä biokonversiohanketta ja teknologiaa. CTS:n rooli on merkittävä monella tavalla ja olen iloinen, että yhteistyön tuloksena olemme nyt edenneet hankkeessa seuraavaan vaiheeseen”, toteaa BioEnergon hallituksen puheenjohtaja Timo Saini ja jatkaa: ”Hankekehitys etenee kohti investointipäätöstä ja jatkamme mielellämme tätä yhteistyötä CTS:n kanssa.”

CTS Engtecin toimitusjohtaja Antti Lukan mukaan BioEnergon hanke on mielenkiintoinen ja syventää entisestään yhtiöiden välistä yhteistyötä.

”BioEnergo on päämäärätietoisesti ja pitkäjänteisesti vienyt investointihanketta eteenpäin ja CTS Engtec on toiminut asiantuntijana hankkeen alkuvaiheista asti. Tuomme hankkeeseen laajan osaamisen bioteknologiasta ja hankekehityksestä sekä pitkän kokemuksen prosessiteollisuudesta. Näillä elementeillä pystymme ohjaamaan hanketta”, Lukka kertoo.

Uuden tehtaan päätuote on toisen sukupolven bioetanoli, jota käytetään bensiinin lisäaineena. Toisena tuotteena laitoksesta valmistuu suuri määrä kiinteää ligniiniä, jota voidaan käyttää öljypohjaisen bitumin sijaan. Kolmas kasvihuonekaasujen vähentämistä edistävä laitoksen tuote on biokaasu, joka on yhä lisääntyvässä määrin liikenteen polttoaine.

Lue nämä seuraavaksi