Fimpec mukana hiili­negatiivisen betonin Carbonaide-valmistus­menetelmän kehittämisessä

Uusi betonin Carbonaide-valmistusmenetelmä mahdollistaa hiilinegatiivisen betonin valmistamisen. Fimpec osallistui VTT:ssä kehitetyn menetelmän pilot-laitteiston suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yhteistyö jatkuu kehitystyötä jatkavan startup-yrityksen kanssa.

Betonin valmistus tuottaa noin 8 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä, ja alan päästöjen vähentäminen kiinnostaa alan yrityksiä lisääntyvässä määrin. Siksi VTT:ssä kehitetty hiilinegatiivisen betonin valmistusmenetelmä Carbonaide on herättänyt suurta kiinnostusta. Ratkaisu perustuu tehokkaaseen karbonointimenetelmään, jolla hiilidioksidia voidaan sitoa betonikappaleisiin automatisoidussa ilmanpaineessa.

”Menetelmä sopii yhteen betonin nykyisten tuotantoprosessien kanssa ja sitä voidaan hyödyntää kaikkien esivalettujen betonielementtien ja -tuotteiden valmistuksessa. Päästöjä saadaan vähennettyä käyttämällä sideaineena normaaliin tapaan sementtiä, mutta menetelmä mahdollistaa teollisuuden sivuvirtojen, kuten maasunikuonan, viherlipeäsakan ja biotuhkan käyttämisen betonin valmistuksessa sementin sijaan. Ottamalla käyttöön näitä uusia materiaalivirtoja saadaan tuotettua betonia, jonka hiilijalanjälki on negatiivinen”, kertoo Tapio Vehmas, joka veti Carbonaide-tiimiä VTT:ssä ja jatkaa työtä startup-yrityksessä.

Fimpecin kädenjälki näkyy pilot-laitteistossa

Carbonaide-menetelmää testattiin vuoden 2022 aikana Rakennusbetoni ja Elementti Oy:n tuotannon yhteydessä Hollolassa kahteen teollisuuskonttiin rakennetulla pilot-laitteistolla. Kyseisen Pilot-laitteiston suunnittelussa ja käyttöönotossa Fimpecillä oli Vehmaksen mukaan tärkeä rooli.

”Kun hanke oli etenemässä pilot-vaiheeseen, laitoin kyselyjä suunnitteluyrityksiin laitteiston toteuttamisesta. Fimpecistä oltiin tuolloin yhteydessä, yhteistyö käynnistyi ja lähdimme yhdessä kehittämään pilot-laitteiston toteutusta alustavien piirustusteni pohjalta. Myöhemmin Fimpec kilpailutti myös alihankkijat ja auttoi budjetoimaan ja toteuttamaan pilot-laitteiston”, hän sanoo.

”Meidän näkökulmastamme kyseessä on todella mielenkiintoinen projekti, johon halusimme mukaan. On hienoa olla mukana mahdollistamassa sellaisen uuden teknologian kehittämistä, joka tarjoaa mahdollisuuden vähentää maailmanlaajuisesti hiilidioksidipäästöjä ja hillitä ilmastonmuutosta”, kertoo operatiivinen johtaja Tomi Vainio Fimpecistä.

Carbonaide etenee kohti kaupallistamista

Vuoden 2022 pilot-kokeiden jälkeen Carbonaide-menetelmän kehittäminen on jatkunut saatujen kokemusten pohjalta. Samalla se kaupallistamista on viety eteenpäin VTT LaunchPad -yrityshautomon tukemana ja työ jatkuu startup-yrityksessä.

”Teknologia on osoittautunut toimivaksi ja taloudellisesti kannattavaksi. Tavoitteenahan on, että hiilidioksidia varastoivan betonin hinta on sama tai jopa edullisempi kuin nykyisillä betonituotteilla. Ratkaisun yksityiskohdat ovat täsmentyneet ja olemme muuttaneet teknologian fokusta pois materiaaleista ja kehittäneet prosessia kaupallistamisen näkökulmasta. Näiden muutosten ansiosta menetelmä on nyt entistä paremmin skaalattavissa”, Vehmas kertoo.

Betonituotteiden lisäksi ratkaisulla on potentiaalisia markkinoita hiilidioksidin päästökaupassa. Syntymässä olevan yrityksen liikeideaan kuuluu myös hiilidioksidin ottaminen vastaan päästökauppa-alustoilta ja hyödyntää sitä teknologiansa käytössä. Näin hiilidioksidin sitominen tarjoaa yritykselle toisen markkinan.

Hyvistä tulevaisuuden näkymistä kertovat eri puolilta maailmaa tulleet yhteydenotot. Kehitystyö on huomioitu myös Eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden EARTO-järjestön kilpailussa, jossa Carbonaide voitti Impact Expected -kategorian lokakuussa 2022.

”Kaukaisimmat yhteydenotot ovat tulleet Uudesta Seelannista. Yllättävää on ollut se, että osa yhteyttä ottaneista betoninvalmistajista on ollut tietoisia karbonoinnin tarjoamista mahdollisuuksista hiilidioksidin sidonnassa, mutta toimivaa teknologiaa ei ole ollut tarjolla”, Vehmas paljastaa.

Myös Fimpec on Vehmaksen mukaan jatkokehityksessä mukana: ”Siitä on tullut meille luottokumppani”, hän toteaa.

Lisätietoja

Tomi Vainio, Head of Operations, Jyväskylä Engineering, Fimpec Energy Services
Puh. 040 7027 777 tai tomi.vainio@fimpec.com

Tapio Vehmas, CEO, Carbonaide Ltd
Puh. 040 591 1589 tai tapio.vehmas@carbonaide.com

Lue nämä seuraavaksi