Arkadiankadun arvokiinteistön saneeraus

Pohjolan kiinteistösijoitus halusi saneerata Arkadiankadulla sijaitsevan arvokiinteistönsä nykyaikaisiksi liikehuoneistoiksi. Fimpec Oy toi hankkeeseen tilaajan edellyttämää kokemusta ja näkemystä hankkeen johtamiseen ja suunnittelun ohjaukseen.

Arkadiankatu 23 on vuonna 1934 valmistunut arvokiinteistö, OP:n entinen pääkonttori, Helsingin keskustan tuntumassa. Useita vuosia kestäneessä ja edelleen jatkuvassa projektissa kiinteistöön on saneerattu nykyaikaisia liikehuoneistoja. Saneerausta on tehty vaiheittain ja lopulta se laajeni koko kiinteistö koskevaksi. Projektissa kiinteistöä on purettu sisältä kokonaan ja rakennettu uudestaan. Myös talotekniikka on uusittu täysin.

Kiinteistö on vanha, joten saneeraustyön edetessä yllätyksiäkin on tullut eteen. Kiinteistöstä on paljastunut muun muassa haitta-aineita ja huonossa kunnossa olevia vanhoja järjestelmiä. Ongelmiin on kuitenkin reagoitu, aikataulussa pysytty ja vuokralaiset ovat päässeet muuttamaan tiloihin ajallaan.

Fimpec Arkadiankadun hankkeessa

Fimpec tuli mukaan projektiin syksyllä 2014, kun saneeraushanketta alettiin suunnitella. Fimpecin vastuulla on ollut toimia rakennuttajan edunvalvojana, johtaa hanketta yleisesti ja ohjata suunnittelua. Projektin luonteesta johtuen se on elänyt paljon hankkeen aikana. Siten Fimpecin kokemukselle laajojen kokonaisuuksien ja muuttuvien tilanteiden hallinnasta on ollut käyttöä.

Tärkeää hankkeessa on ollut ottaa huomioon tilaajan kiinteistösijoitustoiminnan erityisvaatimukset. Tätä varten Fimpecissä on tehty paljon erilaisia laskelmia ja raportteja rakennuttajan investointipäätösten tueksi ja tätä kautta on pystytty palvelemaan hyvin tilaajan tarpeita.

Lue nämä seuraavaksi