The Helsinki Distilling Companyn tilojen saneeraus

The Helsinki Distilling Companyn tilojen saneeraushanke vanhaan lämpölaitokseen Teurastamon alueella käynnistettiin nopeasti, suunnittelutettiin tehokkaasti, aikataulutettiin onnistuneesti ja vietiin läpi aikataulussa pysyen.

The Helsinki Distilling Companyn tilojen saneeraushanke vanhaan lämpölaitokseen Teurastamon alueella käynnistettiin nopeasti, suunnittelutettiin tehokkaasti, aikataulutettiin onnistuneesti ja vietiin läpi aikataulussa pysyen.

The Helsinki Distilling Company (HDCO) palautti Helsinkiin viinantislauksen perinteet ensimmäisenä yksityisenä tislaamona yli sataan vuoteen. Tilat yrityksen toimintaa varten saneerattiin kolmessa vaiheessa vuosina 2014–2016 Teurastamon alueelle Helsingin tukkutorilta vuokrattuihin tiloihin.

Tislaamo, asiakasravintola ja erillinen kabinetti asiakastilaisuuksia varten toteutettiin vanhaan lämpölaitokseen. Rakennustöiden lisäksi projektiin sisältyi tislauslaitteiston asennus. Rakennusta koskevat tarkat suojelumääräykset, joten hankkeen osapuolet toimivat aktiivisesti yhteistyössä museo- ja rakennusviranomaisten kanssa.  Hankkeella on suuri merkitys alueelle, josta Helsinki kaavailee kaupungin asukkaille uutta olohuonetta ja keittiötä.

Saneerauksen ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen elokuussa 2014, jolloin HDCO pääsi aloittamaan tislaustyöt. Toinen vaihe valmistui joulukuussa 2015 ja kolmas vaihe vuonna 2016. Kaikki vaiheet toteutettiin aikataulussa pysyen. Ensimmäisen vaiheen valmistuttua kiinteistön hallinta siirtyi Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskukselle.

Fimpec hankkeessa

Fimpec tuli hankkeeseen mukaan siinä vaiheessa, kun Helsinki Distilling Companyn (HDCO) oli solminut vuokrasopimuksen, tilannut tislauslaitteiston ja alustavia suunnitelmia oli tehty. Saneeraushankkeen käynnistämisessä oli kuitenkin haasteita.

Aluksi Fimpeciltä toivottiin apua ensisijaisesti rakennusvalvontaan, mutta pian todettiin, että hanke tarvitsi myös projektipäällikön. Fimpec otti tehtävän vastuulleen, ja rakennustyöt voitiin aloittaa vain muutama viikko Fimpecin mukaantulon jälkeen. Kun muun muassa yhteydenpito urakoitsijoihin sekä tarjousten ja laskujen ennakkokäsittely siirtyi Fimpecin vastuulle, tilaajien aikaa vapautui muuhun työhön.

Fimpec toi hankkeeseen mukanaan myös laajan kokemuksen teollisuuden hankkeista. Esimerkiksi asennusedellytykset tislauslaitteistoille luotiin jo rakennusvaiheessa, mikä nopeutti projektin etenemistä ja mahdollisti sen, että tuotantolaitoksen toiminta voitiin käynnistää aikataulussa.

» The Helsinki Distilling Companyn verkkosivut

Lue nämä seuraavaksi