Fimpec mukana Naistenlahden voimalaitos­hankkeessa Tampereella

Fimpecin Pasi Lehtonen on mukana hankintapäällikkönä Tampereen sähkölaitoksen Naistenlahti 3 -voimalaitoshankkeessa. Fimpec toimii hankkeessa asiakkaan edunvalvojana Owner’s Engineering -sopimuksella.

Tampereen Sähkölaitoksen Naistenlahti 3 voimalaitoshanke on korvausinvestointi, jossa olemassa oleva Naistenlahti 2 -kattila korvataan uudella CFB-kattilalla. Kattilauusinnan yhteydessä uudistetaan myös voimalaitoksen polttoaineen vastaanotto-, seulonta- ja varastointi- ja kuljetinlaitteet sekä muut tarvittavat uutta kattilaa palvelevat järjestelmät. Uutta höyryturbiinia ei projektin aikana toteuteta, vaan olemassa oleva vanha höyryturbiinin hyödynnetään. Vanha Naistenlahti 2 -voimakattila on yli 40 käyttövuoden jälkeen tulossa elinikänsä päähän ja se sammutetaan lopullisesti keväällä 2022. Sen jälkeen syksyllä uutta voimalaitosta aletaan ottaa käyttöön ja joulukuussa 2022 sen tulisi olla valmis tuotantoon.

Hanke liittyy Tampereen Sähkölaitoksen energiakäänteeseen, joka on alkanut 10 vuotta sitten. Energiakäänteen myötä on alettu vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja ottamaan käyttöön uusiutuvia energialähteitä.

Tampereen Sähkölaitos on Fimpecille tuttu toimija. Fimpec Energyllä, joka aiemmin tunnettiin Fundacon Oy:nä, on ollut pitkä historia Tampereen Sähkölaitoksen kanssa. Fimpecin Pasi Lehtonen on tehnyt Tampereen Sähkölaitokselle jo noin 10 vuoden ajan töitä eri projekteissa erilaisissa tehtävissä. Pitkän yhteisen historian ja vahvan kokemuksen vuoksi Lehtonen valikoituikin mukaan NSL3-projektiin. Lehtonen toimii NSL3-projektissa tilaajan hankintapäällikkönä ja hänen vastuullaan on hankintojen koordinointi sekä hankintaneuvottelut ja -sopimukset.

Hanke etenee haastavista oloista huolimatta

Projektin valmistelu käynnistyi jo vuonna 2017 ja hankesuunnittelua tehtiin vuoteen 2019 saakka. Laitoksen rakennuttaminen on käynnistynyt keväällä 2020. Lehtonen kertoo, että hanke etenee aikataulussa.

”Projektin rakennuttamisvaihe on nyt lähes kiivaimmillaan. Kattilalaitosta rakennetaan parhaillaan ja polttoaineen vastaanottopuolellakin tehdään rakennustöitä. Syksyllä aloitellaan sitten putkistoja, laiteasennuksia ja sähköistyksiä”, Lehtonen avaa.

Hän kertoo, että projekti on haastava tiettyjen erityispiirteiden takia, mutta se on edennyt hyvin niistä huolimatta.

”Tämä on haastava projekti rakentaa. Kyseessä on erittäin ahdas tontti, käyvä voimalaitos vieressä ja työmaavahvuus on parhaimmillaan lähes 400 henkeä. Näiden takia töiden yhteensovittaminen muiden urakoitsijoiden kanssa ja hyvä yhteistyöhenki on tärkeää. Lisäksi Näsijärvi on aivan vieressä ja laitos valmistuu todella näkyvälle paikalle ja lähelle Tampereen keskustaa. Sen takia laitoksesta tehdään näyttävä ja siinä tulee olemaan valmistuessaan efektiseinä ja hienoa valaistusta. Erityispiirteistä ja koronasta huolimatta projekti on kuitenkin edennyt hyvin eikä pandemiatilanne ole vaikuttanut aikatauluihin tällä hetkellä yhtään”, Lehtonen luonnehtii.

Lehtosen mukaan projekti on merkittävä Tampereen ja Tampereen ympäristön kannalta, koska voimalaitoksessa tullaan käyttämään uusiutuvia biopolttoaineita. Lisäksi hanke on erinomainen osoitus asiakkaan pitkäaikaisesta luottamuksesta Fimpecin Owner’s Engineering -palveluita kohtaan.

Lue nämä seuraavaksi