Fimpec päätoteutta­jaksi Helenin sähkökattila­hankkeeseen

Energiayhtiö Helen ja Fimpec ovat solmineet yhteistyösopimuksen EPCM-konsulttipalveluista Hanasaaren lämpökeskukseen toteutettavasta sähkökattilakokonaisuudesta. Fimpec toimii hankkeessa päätoteuttajana vastaten projektinjohdosta, suunnittelusta ja hankinnoista.

Helen on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali energiayhtiö vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalin lämmöntuotannon lisäämiseksi Helen rakennuttaa kaukolämpöteholtaan 140 MW sähkökattilakokonaisuuden Hanasaaren lämpökeskukseen.

Hanasaaren lämpökeskus on Helsingissä vuonna 2008 rakennettu kattilalaitos, jossa on kuusi öljykattilaa kaukolämmön huippu- ja varatuotantoon. Kestävämmän energiatuotannon lisäämiseksi kolme kuumavesielektrodi-sähkökattilaa prosessiapulaitteineen asennetaan lämpökeskuksen kattilahuoneeseen.

Sähkökattilahankkeessa hyödynnetään alueella olevaa kaukolämpö- ja sähköverkkoinfrastruktuuria sekä Hanasaaren B-voimalaitokselta vapautuvaa 110 kV-sähköverkkoliityntää ja generaattorimuuntajaa, joita on mahdollista käyttää sähkökattiloiden sähkösyötössä.

Hanke on käynnistynyt Fimpecin osalta huhtikuussa 2023. Fimpec toimii hankkeessa päätoteuttajana EPCM-projektijohtomallilla vastaten pääsuunnittelusta, projektijohtamisesta ja -hankinnoista sekä rakentamisen johtamisesta.

Fimpecin liiketoiminnanjohtaja Sami Nissinen kehuu yhteistyön sujuneen mainiosti Helenin kanssa.

”Olemme tehneet Helenin kanssa aiemmin yhteistyötä, mutta EPCM-palvelumalli valittiin uutena ratkaisuna sähkökattilahankkeeseen. Palvelumalli on mahdollistanut asiakkaiden tarpeisiin räätälöidyt joustavat ratkaisut ja jatkamme hankkeessa hyväksi todetulla linjalla”, Nissinen kertoo.

Sähkökattilahankkeen tavoitteena on vähentää merkittävästi fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja mahdollistaa kestävämmän energiatuotannon jalansijaa Suomessa.

”Tämä yhteistyö mahdollistaa myös Fimpecille ainutlaatuisen tilaisuuden olla mukana kehittämässä suomalaista energiantuotantoa kohti puhdasta siirtymää”, lisää Nissinen.

Uusien ratkaisujen äärellä energiamurroksen edessä

Fimpec on edennyt hankkeessa täysipäiväiseen suunnitteluvaiheeseen. Hankintapalvelut on tehty yhteistyötoimin Helenin kanssa ja työmaatoiminta on aloitettu.

”Helenin kannalta EPCM projektimallina nähdään soveltuvan tämän tyyppisten projektien toteutukseen. Projektin perus- ja hankesuunnittelu sekä hankinnat ovat edenneet aikataulussa, myös työmaa etenee aikataulussa”, toteaa Helenin vanhempi projektipäällikkö Timo Saarnio.

”Koen, että Fimpecin asiantuntijoiden energiaosaaminen ja sen jatkuva kehittyminen mahdollistavat meidän toimintamme tulevaisuudessakin tämänkaltaisissa uuden energiamuutoksen hankkeissa”, Nissinen täydentää.

Sähkökattilahankkeen on määrä valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Sami Nissinen

liiketoimintajohtaja

ENERGIAPALVELUT

sami.nissinen@fimpec.com

+358 40 348 5401

Lue nämä seuraavaksi