Fimpec tarjoaa Enefit Greenille kokonais­valtaiset palvelut tuuli­puiston rakennut­tamiseen

Pudasjärven Tolpanvaaraan on nousemassa Enefit Greenin ensimmäinen tuulipuisto Suomessa. Fimpecin vastuulla hankkeessa ovat Owner´s Engineering -tehtävät.

Virolainen uusiutuvan energian tuottaja Enefit Green rakentaa parhaillaan ensimmäistä tuulipuistoaan Suomessa Pudasjärven Tolpanvaaraan. Yhteensä alueelle tulee 13 tuulivoimalaa, jotka pystyvät tuottamaan vihreää sähköä 76 GWh vuodessa. Helmikuussa 2022 käynnistyneet rakennustyöt ovat edenneet niin pitkälle, että tuulivoimaloita ryhdytään pystyttämään kevään 2023 aikana. Sähköntuotanto tuulipuistossa alkaa suunnitelmien mukaan vuonna 2024.

”Hanke on edennyt suunnitelmien mukaan ja aikataulussa. Yksi hanketta edistänyt tekijä on se, että kaikki osapuolet ovat kokeneita toimijoita tuulivoima-alalla”, kertoo hanketta Fimpecin puolelta vetävä operatiivinen johtaja Heikki Karjalainen.

Fimpec vastaa Owner’s Engineering -tehtävistä sekä asennusvaiheen työnjohto- ja valvontatehtävistä

Enefit Green on Eesti Energian uusiutuvan energian tytäryhtiö, jolla on 22 tuulipuistoa ja 38 aurinkovoimapuistoa Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Suomessa Tolpanvaaran tuulipuiston virallinen omistaja on Enefit Greenin suomalainen tytäryhtiö Tolpanvaara Wind Farm Oy.

Tolpanvaaran tuulipuiston rakentamisessa Enefit Green käyttää Fimpecin Owner’s Engineering -palvelua.  Fimpec vastaa siten projektissa muun muassa viranomaistehtävien hoitamisesta, tiedottamisesta, yhteydenpidosta sidosryhmiin, suunnittelun tarkistamisesta, aikatauluseurannasta, kustannushallinnasta, raportoinnista sekä työmaavalvonnasta ja turvallisuuskoordinoinnista.

Projektin edetessä mukaan tulevat myös vastaavan työnjohdon tehtävät asennusvaiheessa sekä asennusvaiheen valvonta ja turvallisuuskoordinointi. Tuulipuiston valmistumisen jälkeen Fimpecin vastuulla ovat vielä takuuajan valvontatehtävät.

”Me tuomme hankkeeseen mukaan monipuolisen kokemuksemme ja tietämyksemme tuulivoimahankkeista, infrarakennuttamisesta ja projektien läpiviennistä. Työmme sisältöä voisi kuvata niin, että siinä korostuu turvallisuus, laadunvalvonta ja aikataulutus. Hyötyä on myös siitä, että Fimpecissä on totuttu osallistumaan kansainvälisiin projekteihin, mikä auttaa ymmärtämään erilaisia toimintatapoja ja myös tarvittaessa auttamaan ulkomaisia toimijoita suomalaisten rakennusmääräysten ymmärtämisessä ja täyttämisessä”, Karjalainen kertoo.

Tuuli-, aurinko- ja vetyhankkeissa kokonaisuuden hallinta on olennaista

Pudasjärven Tolpanvaara on yksi monista tuulivoimahankkeista, jonka toteutuksessa Fimpec on ollut mukana. Lisäksi yhtiö on mukana useissa vety- ja aurinkovoimahankkeissa. Liiketoimintajohtaja Jorma Paananen sanoo, että Fimpecissä onkin vahvaa ja monipuolista kokemukseen ja tietoon perustuvaa osaamista näiden projektien esivalmistelusta, aikatauluttamisesta, hankinnoista ja työmaatoiminnoista. Tämä antaa hänen mukaansa mahdollisuuden vastata markkinan tarpeisiin.

”Tuuli-, aurinko- ja vetyhankkeissa kehitys on menossa siihen suuntaan, että hankkeiden omistajat haluavat yhä useammin hankkia valmisteluun, suunnitteluttamiseen, hankintoihin, rakennuttamiseen ja valvontaan liittyvät palvelut samasta paikasta. Koska hallitsemme hankkeiden koko elinkaaren, pystymme vastaamaan näihin tarpeisiin ja tarjoamaan palvelut yhdeltä luukulta. Lisäksi meillä on tarjolla alan asiantuntija- ja suunnittelupalveluita.”

”Monipuolinen osaamisemme auttaa meitä myös hallitsemaan kokonaisuuden, mikä puolestaan on edellytys aikataulussa ja budjetissa pysymisen. Asiakkaan näkökulmasta hyödyllisintä on, jos pääsemme tuomaan asiantuntemuksemme mukaan projektiin jo varhaisessa vaiheessa ja auttamaan häntä tekemään hyviä ratkaisuja ja näkemään myös mahdolliset riskit ajoissa”, Paananen vielä vinkkaa.

Lisätietoja

Jorma Paananen

liiketoimintajohtaja, puhdas energia ja infra

PROJEKTIJOHTOPALVELUT

jorma.paananen@fimpec.com

+358 400 347 373

Lue nämä seuraavaksi