Tuotevarasto valmistui onnistuneesti Kokkolan satama- ja suurteollisuus­alueelle

Fimpecin kiinteistösektorin asiantuntijat olivat mukana rakennuttamassa tuotevarastoa Kokkolan satamaan Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:lle. Kiinteistöosaamista Fimpec toi mukaan projektin kaikkiin vaiheisiin, hankesuunnittelusta ja urakoitsijoiden kilpailutuksesta alkaen itse rakennuttamiseen ja työmaan valvontaan saakka.

Fimpec on jälleen saattanut onnistuneesti päätökseen kiinteistöprojektin, kun toukokuun 2021 lopussa valmistui tuotevarasto Kokkolan satamaan. Asiakkaana projektissa oli Oy Adolf Lahti Yxpila Ab, joka on KWH-yhtymään kuuluva logistiikka-alan yritys. Fimpec oli mukana koko projektin elinkaaren ajan.

Projekti sisälsi 4 000 neliömetrin tuotevaraston rakennuttamisen. Varasto räätälöitiin Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:n asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi ja Fimpec oli mukana jo suunnitteluvaiheesta lähtien. Kiinteistössä varastoidaan asiakastehtaan lopputuotteita sekä tuotannossa käytettäviä tarveaineita.

Projektin rakentamisvaiheessa projektipäällikkönä ja rakennusteknisenä valvojana toiminut Fimpecin Olli-Pekka Salomaa kertoo Fimpecin roolin olleen projektissa laaja sen elinkaaren kaikissa vaiheissa ja vastuun merkittävä.

”Pääsimme mukaan Kokkolan sataman tuotevarastoprojektiin jo alusta pitäen. Olimme projektissa mukana heti tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa kaksi vuotta sitten. Sen jälkeen olimme vastuussa rakennuslupavaiheesta ja urakoitsijoiden kilpailutuksesta aina työmaan valvontaan ja rakennuttamiseen. Rakentamisvaiheessa myös talotekniikan valvojat sähkö- ja LVI-puolelta olivat Fimpeciltä”, Salomaa avaa.

Projekti maaliin sujuvalla yhteistyöllä

Projektissa oli myös omat haasteensa, joihin Fimpec vankalla projektinjohto-osaamisellaan on aina hyvin varautunut. Tässä projektissa erityisesti työmaan pohjaolosuhteet toivat mukaan erityispiirteitä.

”Työmaan pohjaolosuhteet olivat tavanomaista haastavammat, koska pohjavesi oli lähellä pintaa. Lisäksi tontilla on aiemmin kompostoitu maa-aineksia. Tästä syystä projektiin tuli lisävaiheita muun muassa massanvaihdon ja pohjaveden alennuksen muodossa”, Salomaa kuvailee.

Haasteista huolimatta projekti saatiin maaliin onnistuneesti. Salomaa toteaa projektin tuoneen Fimpecille lisää näkyvyyttä Kokkolan ja Länsi-Suomen alueelle. Tärkein onnistumisen mittari Fimpecille on kuitenkin aina tyytyväinen asiakas. Kokkolan sataman IMO-varasto on hyvä osoitus onnistuneesta yhteistyöstä Oy Adolf Lahti Yxpila AB:n ja Fimpecin välillä.

Antti Ylitalo Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:lta pohtii yrityksensä ja Fimpecin välistä yhteistyötä projektin osalta positiivisella mielellä: ”Kun ympärillä on hyviä tyyppejä ja keskusteluyhteys mutkaton, niin hyvinhän se yhteistyö silloin sujuu.”

Haasteita yhteistyölle ja koko projektin onnistumiselle toivat kesken kaiken ilmaantunut koronapandemia ja Ylitaloa ennakkoon hieman mietityttänyt maantieteellinen etäisyys, kun projekti oli Kokkolassa ja Fimpecin henkilöstö Jyväskylästä.

”Pelko osoittautui turhaksi. Maantieteellistä etäisyyttä ei huomannutkaan ja koronahan pakotti meidät kaikki etäpalavereihin joka tapauksessa. Fimpecin porukkaan oli helppo luottaa ja heidän kanssaan oli mukava tehdä töitä. Positiivisin mielin katsomme myös tulevaisuuteen ja tilannekohtaisesti arvioimme myös mahdollisia uusia yhteistyöprojekteja.”

Lue nämä seuraavaksi