Fimpec valvoi LVIA- ja sähkötyöt Valtiontalon kunnostuksessa

Alvar Aallon suunnitteleman ja rakennussuojelulailla suojellun Valtiontalon kunnostaminen oli haasteellinen projekti. Fimpec Oy toimi siinä LVIA- ja sähkötöiden valvojana.

Jyväskylän keskustassa keskeisellä paikalla sijaitsevan Valtiontalon kunnostaminen käynnistyi pitkän odotuksen jälkeen syksyllä 2017,  varsinaiset perusparannustyöt sisätiloissa alkoivat kesällä 2018 ja saneeraus valmistui vuonna 2020. Remontissa rakennus palautettiin alkuperäisen tyylin mukaiseksi niin pitkälti kuin mahdollista.

Viimeiset kymmenen vuotta ennen korjaustöiden käynnistymistä tämä Alvar Aallon merkittäviin töihin laskettava rakennus oli käyttökiellossa romahtamisvaaran takia. Arvotalon kunnostaminen onkin ollut erityisen haastava kohde rakennuksen huonon kunnon ja suojelumääräysten takia.

Talotekniikka Fimpecin vastuulla

Fimpec Oy oli Valtiontalon projektissa mukana esisuunnitteluvaiheesta lähtien talotekniikan osalta. Sen vastuulla oli muun muassa talotekniikan suunnittelun ja urakoinnin kilpailuttaminen sekä LVIA- ja sähkötöiden valvonta.

Talotekniikan osalta suurin haaste oli nykyaikaisen talotekniikan sovittaminen rakennukseen. Arvokkaisiin ja suojeltuihin tiloihin tämä piti toteuttaa siten, ettei moderni tekniikka jää näkyviin. Lisää haastetta aiheuttivat rakenteita purettaessa esiin tulleet yllätykset.

Projektin erityinen luonne vaati valvojilta korkeatasoista ja monipuolista osaamista. Etua oli siitä, että Fimpecin talotekniikan asiantuntijoilla on pitkä kokemus niin talotekniikan rakentamisen kuin suunnittelunkin puolelta.

Lue nämä seuraavaksi