Fimpecin palvelutarjonta laajeni kustannus­johtamisen palveluihin

Fimpec on laajentanut palvelutarjontaansa eriyttämällä kustannusjohtamisen palvelut omaksi kokonaisuudekseen. Palvelujen pohjana on Fimpecin uusi QIM-konsepti määrätiedon hallintaan, joka auttaa pitämään rakennusprojektit budjetissa ja aikataulussa.

Fimpec Oy on ollut toimintansa aikana toteuttamassa muun muassa kymmeniä suuria teollisuuden eri alojen investointihankkeita. Näistä hankkeista on kertynyt laaja ja monipuolinen jälkilaskenta-aineisto, jonka pohjalta Fimpec on nyt kehittänyt oman QIM-konseptin (Quantity information management) rakennusprojektien määrätiedon hallintaan.

Konseptin avulla pystytään hallitsemaan suurenkin rakennushankkeen kustannuksia eri osa-alueilla, kuten materiaalihankinnoissa, aikataulutuksessa sekä työmaan hallinnassa, resurssoinnissa ja hankinnoissa. Näin rakennusprojektin toteuttaminen budjetissa ja aikataulussa helpottuu.

”Olemme toki hyödyntäneet määrätiedon hallintaan liittyvää osaamistamme aikaisemminkin hankkeissa, joissa olemme olleet mukana. QIM-konseptissamme olemme kuitenkin vieneet määrätiedon hallintaa eteenpäin tavalla, joka laajentaa sen käyttömahdollisuuksia ja mahdollistaa sen tuotteistamisen palveluksi, jota voi hyödyntää teollisuuden hankkeiden lisäksi myös talonrakennuksen ja infrarakentamisen puolella”, kertoo kustannusjohtamisesta vastaava operatiivinen johtaja Teppo Grén.

Määrätiedon hallinta tuo säästöä

Olennainen asia määrätiedon hyvässä hallinnassa on mahdollisuus huomattaviin kustannussäästöihin rakennusprojektissa. Syy on Grénin mukaan pohjimmiltaan hyvin yksinkertainen.

”Hyvä esimerkki on se, että rakennustyömaalle tuodaan yleensä varmuuden vuoksi tavaraa enemmän kuin oikeasti on tarpeen. Tästä seuraa hävikkiä ja muita ylimääräisiä kustannuksia, joista etenkin suurissa rakennusprojekteissa saattaa muodostua yllättävänkin suuri kuluerä.”

”Juuri tähän ongelmaan haluamme puuttua QIM-konseptillamme. Kun tarve pystytään laskemaan tarkkaan, hävikki pienenee. Samalla tavalla se auttaa hahmottamaan oikean kustannustason jo rakennushankkeen varhaisessa vaiheessa luotettavasti, mikä antaa pohjan päätösten ja ratkaisujen tekemiselle. Tietyllä tavalla tässä on kyse LEAN-ajattelun tuomisesta kustannushallintaan eli turhien asioiden minimoimisesta.”

Tietotekniikan kehittyminen mahdollisti

Tarkkaan kustannushallintaan on pyritty aikaisemminkin. Teppo Grénin mukaan aika on kuitenkin vasta nyt kypsä tälle edistysaskeleelle. Taustalla on teknologian kehittyminen.

”Olen itse tutkinut ja kehittänyt kustannushallintaan liittyviä asioita 1980-luvulta lähtien ja se on ollut alusta lähtien tärkeä osa Fimpec Oy:n toimintaa. Nyt ollaan tultu vihdoin siihen tilanteeseen, jossa kokemuksen ja tiedon integrointi nykypäivän teknologiaan on tullut mahdolliseksi esimerkiksi 3D-tietomallinnuksen ja siihen liittyvän osaamisen kehityttyä riittävän pitkälle.”

QIM-konseptin kehittämiseen liittyy myös Fimpecin palvelutarjonnan laajentaminen. Tämän vuoden alusta lähtien kustannusjohtamisen palvelut on eriytetty omaksi kokonaisuudekseen, jonka tarjontaan kuuluvat määrälaskentapalvelut, kustannus- ja sopimushallintapalvelut sekä kustannusarviot.

Lue nämä seuraavaksi