Fimpec Oy:n vahva kehitys jatkuu uuden omistuksen tukemana

Rakennuttamisen ja projektinjohdon asiantuntijayritys Fimpec Oy varmistaa kasvun ja kehityksen jatkumisen uuden omistusratkaisun kautta. Yhtiö on noussut yhdeksi toimialansa johtavista yrityksistä ja näkymät tuleville vuosille ovat hyvät.

Vuonna 2009 perustettu Fimpec Oy on Suomen johtava rakennuttamisen ja projektinjohdon toimija. Määrätietoisen kehittämisen ja toiminnan kasvattamisen ansiosta yhtiö on saavuttanut hyvän markkina-aseman, omaa laajan asiakaskunnan ja tuottaa korkeatasoisia palveluita. Nyt yhtiön perustajat ovat päättäneet hakea yhtiön kehityksen ja kasvun turvaavan omistusratkaisun.

Fimpecin uudeksi omistajaksi tulee suomalainen Smaragdus-konserni. Smaragdus-konsernin omistajina on suomalaisia ammattimaisesti sijoittavia yksityishenkilöitä ja yhtiöitä, joilla on merkittävää osaamista investointiprojekteihin liittyvästä liiketoiminnasta. Smaragdus-konserni on Helmet Capitalin hallinnoima ja sen omistukseen kuuluu myös CTS Engtec-konserni, joka on Suomen johtavia teollisuuden suunnittelupalveluiden toimittajia.

Fimpecin aiemmista omistajista Timo-Pekka Aaltonen, Teppo Grén, Marko Mäkimartti ja Pekka Salomaa jatkavat yhtiön palveluksessa ja merkittävinä uuden konsernin henkilöosakkaina.

Fimpec Oy toimii jatkossakin omana erillisenä yhtiönään ja sen toimitusjohtajana jatkaa Teppo Grén ja hallituksen puheenjohtajana Pekka Salomaa. Omistusmuutoksella ei ole henkilöstövaikutuksia ja jatkossa Fimpec tulee kasvattamaan henkilöstönsä määrää.

”Fimpecistä on vajaassa kymmenessä vuodessa kasvanut lähes 60 huippuammattilaisen asiantuntijaorganisaatio. Uuden omistusjärjestelyn ja ammattitaitoisen henkilöstömme avulla luomme pohjan Fimpecin entistä laajemmalle palvelutarjonnalle. Yrityksen jatkuvuuden varmistamme laajentamalla omistusta nykyisille avaintoimihenkilöille ja luomalla selkeitä urakehityspolkuja lahjakkaille tulevaisuuden tekijöille. Uuden konsernihallinnon myötä pystymme enemmän panostamaan asiakkaidemme palvelemiseen projektien eri vaiheissa”, kiteyttää Fimpec Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Salomaa.

”Fimpec on alansa huippuyhtiö, johon asiakkaat luottavat. Yhtiö on saavuttanut asemansa pitkäjänteisen työn ansiosta ja luonut hyvän pohjan toiminnan kehittämiselle. Fimpecin laaja-alainen ja kattava osaaminen sekä vahvat ja pitkäaikaiset asiakassuhteet mahdollistavat toiminnan laajentamisen ja uusien palveluiden kehittämisen. Smaragdus-konsernin liikevaihto vuonna 2019 tulee olemaan jo selvästi yli 20 miljoonaa euroa”, toteaa Smaragdus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Fimpecin hyvän kehityksen takana ovat kotimaan vilkas investointimarkkina ja yhtiön laaja sekä korkeatasoinen palveluntarjonta. Fimpec on menestyksekkäästi lisännyt palveluita ja laajentanut toimintaa uusille asiakassektoreille. Yhtiön toiminnan juuret ja henkilöstön erityisosaaminen ovat metsä- ja energiateollisuuden investointiprojekteissa. Viimeisen kolmen vuoden aikana toimintaa on laajennettu toimitilarakennuttamiseen ja kiinteistökehitykseen sekä infrahankkeiden rakennuttamispalveluihin.

”Menestyksen takeena ovat asiakkaan tavoitteisiin sitoutunut huippuluokan henkilöstö ja pitkälle hiotut Lean-pohjaiseen toimintamalliin perustuvat palvelukonseptit. Näitä asiakkaat arvostavat ja ovat valmiit meiltä tilaamaan”, summaa toimitusjohtaja Teppo Grén.

——————————————-

Fimpec Oy on kansainvälinen projektinjohtoyhtiö, joka tuottaa suurten teollisuusinvestointien, liike- ja toimistorakennusten sekä julkisten rakennus- ja infrahankkeiden kokonaisvaltaisia projektinjohtopalveluita. Fimpec yhdistää kansainvälisesti kokeneiden asiantuntijoiden ja laajan asiantuntijaverkoston osaamisen kattavaksi palvelukokonaisuudeksi.

Helmet Capital Oy Ab on suomalainen, listaamattomien kasvuyritysten omistusjärjestelyihin ja teolliseen kehittämiseen erikoistunut pääomasijoitusyhtiö, joka on sijoittanut varoja yli 50 yritykseen. Helmetin sijoittajina on joukko kotimaisia ja ulkomaisia ammattimaisesti sijoittavia yksityishenkilöitä, vakuutusyhtiöitä ja muita instituutioita. Helmetin kantava voima on joukko kokeneita suomalaisia teollisuusjohtajia.

CTS Engtec Oy on vuonna 1973 perustettu kansainvälinen suunnittelu-, projektinhoito- ja konsultointiyhtiö, joka tuottaa suunnittelu-, projektinhoito- ja asiantuntijapalveluja energia-, metsä-, kaivos-, metalli-, petrokemian ja kemianteollisuudelle. Palveluihin kuuluvat esisuunnittelu-, toteutussuunnittelu-, ympäristöteknologia-, projektinhoito- ja ylläpitopalvelut.

Lue nämä seuraavaksi