Kumppanit-podcast: Sopiiko tahtituotanto teollisuuden rakennus­hankkeisiin? Vieraana Aleksi Heinonen

Fimpecin energia- ja teollisuusalan kuumimpiin puheenaiheisiin porautuva Kumppanit-podcast on käynnistynyt. Fimpecin markkinointi- ja viestintäjohtaja Maiju Hirvikallion hostaaman podcast-sarjan ensimmäisessä osassa pohditaan, miten tahtituotantoa voitaisiin hyödyntää teollisuuden rakennushankkeissa. Vieraana on Visonin osakas, Aleksi Heinonen ja mukana myös Eelon Lappalainen Fimpecistä.

Alun perin valmistavasta teollisuudesta peräisin oleva, lean-ajatteluun perustuva, tahtituotanto on yksi rakennusalan kasvavista trendeistä, jota rakennusliikkeet ovat alkaneet lisääntyvässä määrin hyödyntää etenkin talonrakennuksen sisävalmistusvaiheessa. Teollisuuden rakennushankkeissa tahtituotanto on kuitenkin vielä harvinaisuus.

Miksi näin on, soveltuuko tahtituotanto teollisuusrakentamiseen ja millä tavalla tuotantomalli kannattaisi ottaa käyttöön? Näihin kysymyksiin tarttuvat Kumppanit-podcastin ensimmäisessä osassa Maiju Hirvikallion kanssa tahtituotannon pioneeri ja kyseistä tuotantomallia Suomessa innokkaasti levittänyt Aleksi Heinonen Visonista sekä Fimpecin suuunnittelu- ja rakennuspäällikkö ja Aalto-yliopiston väitöskirjatutkija Eelon Lappalainen, joka tunnetaan Lean-rakentamisen puolestapuhujana.

Mitään estettä podcastissa ei nähdä sille, että tahtituotannon menetelmiä hyödynnettäisiin myös teollisuuden rakennushankkeissa. Päinvastoin se tarjoaisi monia etuja ja valmiuksiakin olisi olemassa, koska jo tällä hetkellä seisokkien suunnittelussa ja toteutuksessa turvaudutaan hyvin samanlaisiin käytänteisiin.

”Tahtituotannossahan kyse on siitä, että suunnitellaan tarkemmin ja pienempiä paketteja, pyritään niiden suunnittelussa vakiointiin ja työpakettien vakioinnin kautta välittämään parempaa tilannetietoutta kaikille mukanaoleville.  Tehdään siis parempaa suunnittelua ja korkeamman taajuuden johtamista ja kontrollia. Lopputuloksena pystytään saamaan lyhyemmässä ajassa parempaa laatua samoilla tai vähemmillä resursseilla sekä samalla parempaa työtyytyväisyyttä”, Heinonen määrittelee.

”Harva rakennusalan innovaatio on lähtenyt liikkeelle näin voimakkaasti viimeisen 30 vuoden aikana. Olemme sitä myös jo kokeilleet omassa tiimissä yhdessä teollisuuden hankkeessa ja sen voi sanoa olevan hyvin lupaava tuotantomalli. Iso ero perinteiseen malliin on se, että tahtituotannossa hankkeeseen osallistetaan hierarkiassa selvästi alempana olevaa väkeä, jolla on oikeasti tietoa tahtiajasta”, Lappalainen täydentää.

Miksi tahtituotanto ei ole löytänyt tietään teollisuusrakentamiseen ?

Podcastissa ei tyydytä kuitenkaan pelkästään listaamaan tahtituotannon hyviä puolia, vaan kolmikko etsii myös syitä siihen, miksi paljon lupaava tuotantomalli ei ole löytänyt tietään teollisuusrakentamisen puolelle. Samoin he tarjoavat vinkkejä, miten ja missä se voitaisiin ottaa käyttöön. Heinosen mukaan kyse on ennen kaikkea markkinointiongelmasta.

”Tahtituotannon tuomisessa teollisuuden rakentamiseen vaikeutena on saada asiakastarve ja hyödyt, operatiivinen valta, osaaminen ja konseptointikyky kohtaamaan. Siinä mielessä kyse on enemmän markkinointiongelmasta kuin operaatioiden kehittämisen ongelmasta. Tärkeää olisi löytää taho, joka on valmis sijoittamaan vähän rahaa ratkaisujen kehittämiseen”, hän muotoilee.

”Teollisuuden investointihankkeiden erityispiirre on se, että investointeja tekevät usein suuret, vahvat toimijat ja niissä on mukana suuressa roolissa isoja laitostoimittajia. Molemmilla on yleensä hyvin vakiintuneet toimintatavat, joita ei lähdetä helposti muuttamaan. Tämä on minusta ehkä suurin haaste tahtituotannon tuomisessa teollisuuden rakennushankkeisiin”, Lappalainen arvioi.

Hän uskookin, että helpointa olisi ehkä lähteä liikkeelle uusien teollisten toimijoiden kanssa, joilla ei ole niin vakiintuneita toimintatapoja. Tällaisia löytyy esimerkiksi nyt paljon esillä olevista vihreän siirtymän hankkeista, joiden taustalla on usein uusia toimijoita.

”Olennaista on saada rakennettua riittävän aikaisessa vaiheessa sellainen konsepti, jolla saavutetaan luottamus siihen, että tällä tavalla voidaan säästää asiakkaan aikaa ja parantaa laatua. Liikkeellä tahtituotannon kanssa kannattaa olla hyvin aikaisessa vaiheessa. Sanoisin, että tuotantosysteemiä kannattaa lähteä konseptoimaan jo ennen pääurakoitsijan valintaa”, Heinonen vinkkaa.

Kuuntele Kumppanit-podcast tahtituotannosta

Kaikki Kumppanit-podcastit

Fimpecin Kumppanit-podcast syventyy energia- ja teollisuussektorien kuumimpiin keskusteluaiheisiin ja kiehtoviin näkökulmiin. Podcastia hostaa Fimpecin viestintä- ja markkinointijohtaja Maiju Hirvikallio. Hänen kanssaan aiheisiin pureutuvat syvällisesti ja kiinnostavasti vieraat, jotka ovat oman alansa huippuosaajia – yritysjohtajia ja innovaattoreita. Tarjolla on siis syvällistä tietoa ja innostavia tarinoita siitä, mihin energia- ja teollisuusmaailmassa ollaan menossa.

Lue nämä seuraavaksi