Metsä Groupin uusi biotuote­tehdas Kemissä käynnistyi – Fimpec vastasi rakennut­tamisesta ja asennus­johtami­sesta

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren uusi biotuotetehdas ja kartonkitehtaan laajennus Kemissä käynnistettiin keskiviikkona 20.9. Suomen metsäteollisuushistorian suurimmassa investoinnissa rakentamisvaiheen rakentamisesta sekä mekaanisten asennusten projektinjohto- ja työmaapalveluista vastanneen Fimpecin osaltakin työt ovat edenneet viimeistelyvaiheeseen.

Kemin uutta biotuotetehdasta koskevat luvut ovat massiivisia. Investoinnin arvo on noin 2,02 miljardia euroa. Tehdas valmistaa vuodessa 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua, lukuisia muita biotuotteita sekä 2 terawattituntia uusiutuvaa sähköä. Tuotanto-, ympäristö- ja energiatehokkuudeltaan tehdas on maailman huippua eikä se käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita.

Samalla tavalla mittava oli rakennusurakka. Enimmillään työmaa-alueella työskenteli päivittäin keskimäärin jopa 4 000 henkilöä helmikuussa 2023. Kokonaisuudessaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta.

Asennusten työmaapäällikkönä hankkeessa toimiva operatiivinen johtaja Timo-Pekka Aaltonen Fimpecistä arvioi, että tällaiseen valtavaan projektiin osallistuminen on haastavaa mutta samalla hyvin opettavaista. Hänen mukaansa ratkaisevan tärkeää projektissa oli hyvä ja avoin yhteistyö eri osapuolten kesken.

”Toiminnassa näkyi se, että kaikilla oli yhteinen päämäärä ja sitä kohti mentiin yhtenä joukkueena. Tällaisessa isossa hankkeessa sillä on aivan erityinen merkitys, koska päätöksiä tehdään projektin aikana valtava määrä. Hyvä yhteistyö ja avoimuus auttavat keskittymään olennaisiin asioihin sekä luovat pohjaa ratkaisujen löytämiseen ja tarvittavien päätösten tekemiseen nopeasti. Se auttoi myös toimimaan koronapandemian ja Ukrainan tapahtumien aiheuttamissa poikkeusoloissa”

Uusi etappi pitkäaikaisessa yhteistyössä Metsä Fibren kanssa

Fimpecille osallistuminen Kemin biotuotetehtaan rakentamiseen oli jatkoa pitkäaikaiselle yhteistyölle Metsä Fibren ja laajemmin Metsä Groupin kanssa. Edellinen suuri Metsä Fibren projekti, jossa Fimpec oli mukana, oli mittakaavaltaan lähes Kemin kokoinen Äänekosken biotuotetehdasinvestointi.

”Yhteistyömme on ollut hedelmällistä. Asiantuntijamme ovat toimineet Fimpecille ominaiseen tapaan tiiviinä osana Metsä Fibren toteutusorganisaatiota ja yhdessä on haettu avoimesti uusia ja tehokkaita toimintatapoja. Esimerkiksi täällä Kemissä hyödynnettiin paljon niitä kokemuksia, joita Äänekosken investoinnista saatiin asioista, joita kannattaa ottaa huomioon. Ja aivan samalla tavalla nytkin on syntynyt ajatuksia siitä, miten tällaista hanketta voisi viedä eteenpäin vielä paremmin”, Aaltonen sanoo.

”Fimpec oli meille tuttu toimija jo Äänekosken biotuotetehdasprojektista, joten heidän valintansa pääyhteistyökumppaniksi myös Kemi-projektiin oli meille luonnollinen valinta. Yhteistyö on ollut hyvää ja sujuvaa koko projektin ajan. Fimpecin ammattitaitoinen porukka on ollut osana varmistamassa projektin etenemisen aikataulussa ja sen, että tehdas käynnistyi suunnitelman mukaisesti”, Kemin biotuotetehdasprojektin projektijohtaja Jari-Pekka Johansson toteaa.

 Arvokasta kokemusta ja pääomaa Fimpecille

Fimpec vastasi Kemin investoinnissa rakentamisvaiheen rakentamisesta sekä mekaanisten asennusten projektinjohdosta ja asennusvalvonnasta Metsä Fibren organisaatiossa. Enimmillään työmaalla oli yhtäaikaisesti noin 45 fimpecläistä, mutta edelleen paikalla on kymmenkunta henkilöä Fimpecistä.

”Teemme sekä rakentamisen että asennusten osalta tarkastuksia ja puutelistoja sekä valvomme, että jälkityöt tulevat tehdyksi asianmukaisesti. Samoin tarjoamme tarvittaessa tukea käyntiinajohenkilöstölle. Eli lähellä maalia ollaan”, Aaltonen sanoo.

Kaikkiaan hän kuvailee projektia palkitsevaksi kokemukseksi sekä Fimpecille yrityksenä että yksittäisen työntekijän kannalta. Vastaavankokoisia projekteja ei monen työuralle satu välttämättä lainkaan.

”Sen tiedän, että niin meillä Fimpecissä kuin muidenkin toimijoiden osalta on koettu, että tässä projektissa on ollut hienoa olla mukana. Se on ainutlaatuinen referenssi ja tarjoaa tärkeä oppia, joita sekä yritys että työntekijä voivat hyödyntää jatkossa niin työmaahallinnon, rakentamisen kuin asentamisenkin näkökulmasta.

Lue lisää Metsä Groupin verkkosivuilta

Metsä Groupin Kemin kartonki- ja biotuotetehtaat on käynnistetty

Lisätietoja:

Timo-Pekka Aaltonen

operatiivinen johtaja, asennusjohtaminen

PROJEKTIJOHTOPALVELUT

Lue nämä seuraavaksi