Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ja Fimpec allekirjoittivat sopimuksen Kemin biotuote­tehtaan rakennutta­misesta

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdasprojektin investointipäätös on tehty ja tehtaan rakennustyöt etenevät vauhdilla. Metsä Fibre ja Fimpec ovat vahvistaneet sopimuksensa Kemin biotuotetehtaan rakennusvaiheen rakentamisen ja mekaanisten asennusten projektinjohto- ja työmaavalvontapalveluista.

Kemin biotuotetehdas on valmistuessaan pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos ja Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 1,6 miljardia euroa. Ympäristö-, energia- ja materiaalitehokas tehdas tulee toimimaan täysin ilman fossiilisia polttoaineita ja sen sähköomavaraisuus tulee olemaan 250 prosenttia. Valmistuessaan tehdas tuottaa vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja koivusellua, energiaa sekä lukuisia muita biotuotteita.

”Haluamme alansa parhaat ammattilaiset kumppaneiksemme rakentamaan modernia fossiilitonta biotuotetehdasta Kemiin ja edellytämme heiltä sitoutumista projektin turvallisuus-, aikataulu- ja laatuvaatimuksiin. Pitkäaikainen yhteistyökumppanimme Fimpec toimii näiden periaatteiden mukaisesti ja meillä on kaikki edellytykset toteuttaa yhteistyössä onnistunut teollinen suurprojekti Kemissä”, sanoo biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson Metsä Fibreltä.

”Kemin biotuotetehdas on viimeisintä teknologiaa hyödyntävä investointi, jonka laitetoimitukset perustuvat ympäristötehokkaimpiin ja kestävimpiin ratkaisuihin. Tämä toimeksianto vahvistaa merkittävästi Metsä Fibren ja Fimpecin välistä pitkäaikaista ja hedelmällistä yhteistyötä, jossa haetaan avoimesti uusia ja tehokkaita toimintatapoja. Asiantuntijamme tulevat toimimaan tiiviinä osana Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan toteutusorganisaatiota. Yhteistyömme Metsä Fibren kanssa on ollut merkittävässä osassa jo silloin, kun Fimpecin kasvutarinaa on kirjoitettu. Olemme todella tyytyväisiä ja otettuja, että tähän tarinaan voidaan nyt alkaa kirjoittamaan uusia sivuja”, sanoo Fimpecin hallituksen puheenjohtaja Pekka Salomaa.

———————

Metsä Fibre on maailman johtava biotuotteiden valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2020 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdasprojektia koskevaa sopimusta allekirjoittamassa biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson Metsä Fibrestä (vas.), Metsä Fibre Oy:n toimitusjohtaja Ismo Nousiainen, Fimpecin hallituksen puheenjohtaja Pekka Salomaa ja Fimpecin toimitusjohtaja Mikko Turunen.

Lue nämä seuraavaksi