Tatu Kivinen on nimitetty laatu- ja työn­suunnittelu­päälliköksi

Uuteen laatu- ja työnsuunnittelupäällikön tehtävään on nimitetty Tatu Kivinen. Kehitysprojekteista ja sisäisistä auditoinneista sekä konsernin yhteisen toimintajärjestelmän kehittämisestä ja käyttöönotosta koostuva tehtävänkuva on koko konsernissa uusi. Tatu on innoissaan uuden tehtävänsä laajoista kehitysmahdollisuuksista.

Tatu Kivinen aloitti työt Fimpec Engineeringillä vuonna 2018 silloisen CTS Engtecin koulutusohjelman kautta. Ohjelman jälkeen hän on toiminut suunnittelijana laitossuunnittelussa. Oltuaan töissä noin vuoden Kivinen huomasi, että kaipaa suunnittelutyön oheen uusia haasteita ja meni toimitusjohtaja Antti Lukan puheille. Kivinen kertoo saaneensa melkein heti mahdollisuuden olla enemmän tekemisissä yhtiön laadun kehittämisessä. Konsernin brändiuudistus avasi paikan laatu- ja toimintajärjestelmän kehittämisprojektista.

”Fimpecillä on kovat kasvutavoitteet ja yhtenäinen konserni tarvitsee yhteiset toimintatavat ja -mallit. Siksi lähdimme kehittämään yhteistä toimintajärjestelmää. Nyt ollaan niin pitkällä, että pääsemme pikkuhiljaa ottamaan sitä jo käytäntöönkin”, Kivinen kuvailee.

Kivisen uusi tehtävä laatu- ja työnsuunnittelupäällikkönä muodostui luonnollisena jatkumona aiemmalle laadun kehitystyölle. Kivisen työhön ja vastuisiin kuuluvat jatkossa erilaiset kehitysprojektit, mutta tällä hetkellä on muutama selkeä asia, jonka parissa hän tulee työskentelemään.

Fimpec PMO:n LastPlanner -menetelmää on aiemminkin pilotoitu suunnittelupuolelle, mutta sen kehittämistä jatketaan Kivisen johdolla. Samoin toimintajärjestelmä, sen ylläpito ja päivittäminen tulevat jatkossakin kuulumman Kivisen työnkuvaan. Lisäksi sisäisten projektien auditoinnit ovat merkittävä osa hänen työtään.

”Auditointien avullahan verrataan sitä, mitä on luvattu ja sitä mitä on oikeasti tehty. Jos jotain tehdään eri tavalla kuin luvataan, tulee joko lupauksia tai toimintatapoja päivittää. Projektien auditoinneissa tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että pystytään identifioimaan hyvät käytänteet, joita voidaan jakaa tuleviin projekteihin sekä sudenkuopat, jotka täytyy olla tiedossa, kun aloitetaan uusi projekteja”.

”Voisi oikeastaan sanoa, että olen tavallaan sisäinen fasilitaattori tai konsultti”, Kivinen kuvailee uutta tehtäväänsä.

 Uudet haasteet tulivat mahdollisiksi omasta aloitteesta

Kivisen uusi työnkuva mahdollistui ennen kaikkea hänen omasta aloitteestaan ja johdon avoimesta vastaanotosta. Hän ilmaisi itse halun ottaa vastaan uusia haasteita ja kehittää omaa työtään, minkä seurauksena Kivinen pääsi mukaan laadun kehittämiseen. Sitä kautta huomattiin myös tarve laajemmalle laadun ja työn suunnittelun johtamiselle.

”Olen luonteeltani utelias ja kova kyselemään. Olen aina tehnyt itse aloitteen ja kysynyt, jos olen kaivannut muutosta tehtäviin. Fimpecillä puhutaan paljon siitä, että etenemismahdollisuuksia on ja omalta osaltani voin sen allekirjoittaa”, Kivinen luonnehtii.

Kivinen kannustaakin ilmaisemaan halun oman työn kehittämiseen, jos sitä toivoo. Hän kokee, että varsinkin brändiuudistuksen jälkeen kehityspolut ovat vain lisääntyneet, kun Fimpecin yhtiöt ovat lähempänä toisiaan. Kivisen kokemuksen mukaan etenemistoiveisiin on myös aina suhtauduttu avoimesti.

Uuden työnsä lisäksi Kivinen tekee Fimpecillä diplomityötä. Hän opiskelee tuotantotalouden diplomi-insinööriksi pääaineenaan suorituskyvyn johtaminen. Diplomityön aiheena on suorituskykymittariston suunnittelu asiantuntijaorganisaatiolle.

”Uuden Fimpecin myötä huomasin, että yhdistynyt konsernihan tarvitsee uudet, yhteiset työkalut. Niinpä sain mahdollisuuden tehdä strategisen johtamisen työkalun Fimpecin ylimmälle johdolle diplomityönäni”, hän kertoo.

Uudessa työssä laajat vaikuttamisen mahdollisuudet

Kivinen toteaa, että hänen uusi vastuualueensa on kokonaisuudessaan juuri sellainen, mitä hän on työltään toivonut. Se antaa mahdollisuuden päästä vaikuttamaan laajalti yrityksen kehittämiseen monilla rintamilla. Työnsä kautta hän voi seurata, mitä on mahdollista parantaa sekä missä voi saada enemmän myyntiä, parempaa tuotantoa tai tyytyväisempiä asiakkaita.

”Työni painotus muuttuu suunnittelusta suunnittelutyön ja muun projektityön helpottamiseen, jolloin voitelen latua muille. Haluan auttaa ja tukea organisaatiota, joka onkin johtajuuden ydintä. Muiden palveleminen ja sitä kautta tulosten mahdollistaminen, se on minun juttuni!” Kivinen iloitsee.

Lue nämä seuraavaksi