Saku Virtanen Fimpecille asennus­johtamisen palvelu­johtajaksi

Saku Virtanen vastaa Fimpecillä teollisuuden toimialalla asennusjohtamisen palveluiden myynnistä ja resursoinnista.

Kone- ja tuotantotekniikan insinööri Saku Virtanen on nimitetty Fimpec Oy:n asennusjohtamisen palvelujohtajaksi teollisuuden toimialalla tammikuusta 2021 alkaen. Hän on vastuussa asennusjohtamisen palveluiden myynnistä ja resursoinnista. Asennusjohtamisen esimiestehtävien lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu projektien johtamista, budjetointia ja aikataulutusta. Myös Fimpecin Chilen tytäryhtiön operatiivinen johtaminen kuuluu Virtasen tehtäviin enenevässä määrin.

Virtasella on yli 10 vuoden kokemus teollisuuden alalta, automaatio-, meri-, energia-, bio- ja kemian teollisuuden parista. Ennen Fimpeciä hän työskenteli konsulttifirmassa, missä hänen tehtäviinsä kuului asennusvalvontaa, projektijohtamista ja myyntiä.

Fimpec on Virtaselle ennestään tuttu aiemmista projekteista. Hänen mukaansa asennusjohtamisen palveluissa Fimpecissä korostuu kilpailukentässä erityisesti asiakaskeskeisyys ja vuosien rautainen kokemus. Fimpecin kanssa työskenneltäessä asiakkaat tulevat aidosti kuulluksi. Hän haluaa myös itse toimia määrätietoisesti samalla asenteella.

”Tuon Fimpecille määrätietoisuutta ja asiantuntijuutta sekä omaa energisyyttä. Haluan aina löytää asiakkaalle parhaimman ratkaisun avoimella kommunikaatiolla ja aidolla asiakkaan tarpeisiin tutustumiselle. Fimpec tarjoaa asennusjohtamisen palvelut räätälöidysti asiakkaan tarpeiden mukaan. Asenne on asiakaslähtöinen ja kustannustehokas. Fimpecin strategia on toimia asiakkaan edunvalvojana ja lähden itsekin samalla asenteella mukaan”.

Myös matalan organisaation hyvät puolet, kuten ketteryys, kiinnostivat Virtasta.

”Siirtyminen Fimpecille eteni hyvin ja sain tarvittavan tuen ja opastuksen heti alusta. Fimpecillä tarjoutui tilaisuus haastaa itseäni entistä vastuullisemmissa tehtävissä, mikä on todella motivoivaa. Ihmiset ovat myös helposti lähestyttäviä, kommunikointi on avointa kollegoiden ja esimiesten kanssa. Toimintatapa on Fimpecillä joustava.”

Lue nämä seuraavaksi